Tlumočnická hantýrka - stručně a jasně

Pro které tlumočení se rozhodnout?

Simultánní tlumočení - vhodné pro konference, kongresy, semináře, workshopy, přednášky či prezentace.

Konsekutivní tlumočení - ideální pro obchodní jednání, přednášky pro menší skupiny a školení pracovníků.

Doprovodné tlumočení - vhodné k jednání např. na úřadech v cizině.

 

Jak funguje simultánní tlumočení?

Při simultánním tlumočení je převáděno ústní sdělení (mluvené slovo) z jednoho jazyka do druhého, případně přes další (pilotní) jazyk do jazyka třetího. Přednášející nečeká na tlumočníka, ale plynule hovoří.

Jestliže je použita tlumočnická technika (tlumočnické kabiny, mikrofony, sluchátka atd.), jedná se o kabinové tlumočení, při kterém se obvykle střídají dva tlumočníci v jedné kabině. Pokud není použita kabinová technika, jedná se o tzv. šušotáž (šeptání do ucha).

Pro velké akce zajišťujeme vše „na klíč“ (vhodné prostory, tlumočnickou techniku, tlumočníky nebo cateringové služby).

 

Co je to konsekutivní tlumočení?

Při konsekutivním tlumočení řečník (přednášející) po určitém úseku mluveného slova počká na přetlumočení. Konsekutivní tlumočení lze provádět jak bez technického vybavení (při dobré slyšitelnosti a malém počtu účastníků), tak se zesilovací technikou a mikrofonem (při horší slyšitelnosti nebo při větším počtu účastníků).

Konsekutivní tlumočení je vhodné použít např. pro:

 • Obchodní jednání
 • Turistické akce
 • Doprovodná tlumočení ve výrobních provozech
 • Menší přednášky
 • Školení zaměstnanců

 

Kdy použít doprovodné tlumočení

Doprovodné tlumočení nabízíme zákazníkům, kteří se pohybují v pro ně neznámém prostředí. Hodí se například během schůzek na zahraničních úřadech nebo při jednáních s obchodními partnery. Tlumočník vám bude k dispozici, kdykoliv jej budete potřebovat.

 

Tlumočnická technika

Pro simultánní tlumočení vám společně s tlumočníky můžeme zajistit kompletní audio i video techniku (kabiny, mikrofony, sluchátka atd.). Pro konsekutivní tlumočení nebo průvodcovské služby vám obstaráme bezdrátovou „šeptákovou“ sadu nebo jinou techniku.

 

Šeptáková sada

Šeptáková sada/souprava (nebo též průvodcovská souprava) se skládá z bezdrátového mikrofonu (vysílač) a sluchátek pro posluchače (přijímací stanice). Je vhodná pro menší skupiny posluchačů jak na menší konference, tak i při průvodcovských službách. Jedna sada se obvykle používá pro jeden tlumočený jazyk.

 

Účtování tlumočení

Do celkové ceny tlumočení se promítnou následující výdaje:

 • Práce tlumočníka/tlumočníků
 • Doprava, strava a ubytování tlumočníka
 • Pronájem sálu či tlumočnické techniky

Kompletní návrh ceny vám dodáme na základě podrobností o akci, na kterou se chystáte.

 

Objednávka tlumočení

Abychom mohli zpracovat cenovou nabídku tlumočení, potřebujeme znát několik důležitých informací:

 • Jaký druh tlumočení budete potřebovat
 • Kdy a kde se bude tlumočení odehrávat
 • Jak dlouho bude tlumočení trvat
 • Zdrojový a cílový jazyk/jazyky tlumočení
 • Zda budete chtít zapůjčit tlumočnickou techniku nebo zajistit doplňkové služby

Jakmile nám tyto informace napíšete, navrhneme vám nejvhodnější řešení vaší tlumočnické zakázky.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše neotravná reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu