Zpracování a ochrana osobních
údajů fyzických osob
ve společnosti ZELENKA

Společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o., IČ 27746364, DIČ CZ27746364, zastoupená jednateli Ing. Zbyněk Zelenka a Bc. Iva Vedrová, se sídlem Kvítková 4703, 760 01 Zlín, Česká republika (dále jen „naše společnost“), provádí zpracování a ochranu (dále jen „zpracování“) osobních údajů fyzických osob (dále jen oú) podle níže uvedených zásad.

Naše společnost se zabývá prováděním překladů, korektur, tlumočení, výukou cizích jazyků a dalšími doplňkovými službami, jako např. poradenstvím, vytvářením překladových pamětí nebo grafickou úpravou dokumentů.

Oú zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které je platné od 25. 5. 2018 (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR) a také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Kompletní informace naleznete přímo v nařízení GDPR.

Naše společnost funguje jako správce i zpracovatel oú.

Pokud provádíme zpracování na základě jiného právního základu než je GDPR, není nutný souhlas dané fyzické osoby (dále FO). Jedná se např. o

 • Právní povinnost správce, tj. naší společnosti (podle jiných zákonů)
 • Zpracování nezbytných údajů pro splnění smlouvy nebo objednávky
 • Oprávněného zájmu (např. marketingové účely nebo vymáhání pohledávek)
 • Plnění požadavků norem, např. 9001, 17100 nebo 27001
 • Splnění povinností zaměstnavatele (oú jsou ze zákona nezbytné pro zpracování mezd, důchodového pojištění apod.)
 • Jiné zákonné důvody (např. požadavky státních orgánů nebo veřejné správy)

Zpracování oú podle GDPR nebo jiných právních základů provádíme v nezbytně nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu (např. trvání smluvního vztahu). Po uplynutí této doby jsou údaje buď skartovány (podle našeho skartačního plánu) nebo anonymizovány (nelze-li je z důvodu provázanosti s jinými údaji úplně vymazat).

Např. u současných nebo potenciálních zákazníků (FO) se jedná např. o:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailovou adresu
 • Název firmy, ve které pracuje

Zákazník získá podrobné informace v bodě 7.6 našich Obchodních podmínek, se kterými v případě navázání obchodní spolupráce musí souhlasit.

U současných nebo potenciálních dodavatelů se jedná o různé údaje potřebné pro fungující spolupráci. V tomto případě musí dát FO vědomě a dobrovolně svůj souhlas se zpracováním oú v naší společnosti, protože se jedná o citlivé oú, včetně čísla účtu, adresy, používaných CAT nástrojů, apod.

Vyjádření souhlasu se provádí při odeslání těchto údajů naší společnosti v registračním formuláři v této podobě:

Odesláním formuláře nám poskytujete souhlas ke zpracování a použití těchto informací v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a to výhradně pro účely naší vzájemné spolupráce. Tyto informace považujeme za důvěrné a neposkytneme je žádné třetí straně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho obchodního vztahu a můžete jej kdykoliv bezplatně odvolat na e-mailové adrese provozovatele dpo@zelenka.cz. Souhlas se zpracováním osobních údajů se týká pouze fyzických osob ve smyslu nařízení GDPR.

Bezpečnost oú FO zajišťujeme v souladu s požadavky norem řady 27000 (ISMS), stejně tak, jako bezpečnost všech ostatních dat v naší společnosti, zejména našich aktiv. Každý údaj má v naší společnosti svého správce, který je povinen dodržovat Směrnici pro správu dokumentace, ve které jsou uvedeny všechny podrobnosti týkající se správy dat, jejich likvidace apod.

Všichni zaměstnanci i dodavatelé naší společnosti, kteří zpracovávají oú, mají podepsánu smlouvu o zachování mlčenlivosti, která má časově neomezenou platnost.

Cookies na našich webových stránkách

Co jsou soubory cookies?

Jedná se o malé textové soubory, které naše internetové stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení ve chvíli, kdy si je začnete prohlížet. Nezbytné cookies (viz tabulka) zajišťují správné fungování webových stránek a jsou vždy povolené. Marketingové cookies slouží k lepšímu zacílení reklam a analýze toho, jak náš web používáte, abychom jej mohli průběžně vylepšovat.

Kliknutím na tento odkaz můžete změnit nastavení ukládání cookies na našich stránkách.

Soubory cookies používané na našich stránkách

Typ

Účel

Délka uložení

 

PHPSESSID (nezbytné)

Ukládání informací o tom, které cookies jste na našem webu povolili. Díky tomu nemusíte cookies modul odklikávat při každé další návštěvě.

neomezeně

Nette-browser (nezbytné)

Je součástí frameworku Nette, na kterém jsou naše webové stránky postavené. Tato cookie zajišťuje jejich správné fungování.

1 den

_ga (marketingové)

Tato cookie umožňuje službě Google Analytics rozlišovat unikátní návštěvníky webu (anonymizovaně) a vést statistiku návštěvnosti.

2 roky

_gid (marketingové)

Cookie služby Google Analytics, která anonymizovaně měří návštěvy a interakce na našem webu. Pomáhá nám zjistit, jak web používáte a my jej tak můžeme dále vylepšovat.

1 den

_gat (marketingové)

Služba Google Analytics potřebuje tuto cookie pro své správné fungování na našem webu.

1 minuta

sid (marketingové)

Díky této cookie se vám na Seznam.cz a jeho partnerských webech mohou zobrazit naše reklamy.

1 měsíc

_GRECAPTCHA

Abyste při odeslání poptávky přes naše webové formuláře nemuseli pokaždé „hrát hru“ na hledání autobusů, značek nebo semaforů (ověření, že nejste spamboti), ukládá se k vám i tato cookie.

4 měsíce

 

Správu cookies můžete řešit i přímo ve vašem prohlížeči

Nastavení ukládání cookies můžete měnit i ve vašem prohlížeči. Abychom vám to trochu zjednodušili, přikládáme odkazy na návody pro ty nejpoužívanější:

Každá FO, jejíž oú zpracováváme má právo na informace o:

 • Účelu zpracování oú
 • Správci a zpracovateli oú (tedy o naší firmě)
 • Přístupu, opravě, výmazu, přenositelnosti, a dalších práv dle GDPR (ohledně svých oú)

Naše společnost zasílá obchodní sdělení v souladu

 • S oprávněným zájmem (GDPR, bod 47)
 • Se zákonem č. 480/2004 Sb (§ 7)

Pokud jde o kamerový systém v naší společnosti, bylo zpracováno posouzení na ochranu osobních údajů. Je k dispozici všem návštěvníkům naší společnosti prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje osob mladších 16 let (např. na akcích pořádaných naší společností) zpracováváme pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

 

Každá FO, jejíž údaje zpracováváme má právo na jakékoliv dotazy ohledně svých oú na naší e-mailové adrese dpo@zelenka.cz , kterou spravuje náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Každá FO, jejíž údaje zpracováváme má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. UOOÚ, posta@uoou.cz.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše neotravná reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu