My dodržujeme
uznávané normy,
vy z toho profitujete

ISO 9001 – Systém řízení kvality

Při interních a externích auditech jsou kontrolovány všechny procesy týkající se tvorby překladů a lokalizací. Jestliže jsou během auditu splněny všechny požadavky normy ISO 9001, udělí nezávislý certifikační orgán příslušné potvrzení. Stejným způsobem se provádí audit podle oborové normy pro překladatelské agentury ISO 17100.

Těchto auditů se účastníme každý rok. Chceme tím jasně dát najevo, že veškeré naše postupy směřují k jedinému cíli – zvyšování zákaznické spokojenosti poskytováním kvalitních jazykových služeb.

ISO 17100 – Požadavky na překladatelské služby

Současně pracujeme v souladu s normou ISO 17100, která definuje konkrétní požadavky pro poskytování překladatelských služeb na kvalitativně vysoké úrovni. Pro zákazníky je to důležitá informace, jelikož norma ISO 17100 stanovuje mnoho konkrétních pravidel, která by měla spolehlivá agentura dodržovat. Jedná se například o:

  • zabezpečení dostatku lidských a technických zdrojů,
  • dodržování profesních kompetencí překladatelů,
  • dodržování předepsaných postupů a procesů při tvorbě překladů,
  • důsledné provádění všech kontrol a korektur,
  • a mnoho dalších pravidel.

Norma ISO 17100 stanovuje kritéria pro konkrétní práce v překladatelské agentuře velmi přísně. A my každý den usilujeme o to, abychom pro naše zákazníky odváděli jen tu nejlepší práci.

Jsme hrdými členy významné asociace GALA

GALA - Globalization & Localization Association

Tato americká asociace sdružuje přes 400 agentur z oboru překladatelství. GALA podporuje své členy vytvářením standardů, vzděláváním a zefektivňováním technologických procesů v překladatelství. Zároveň pořádá pravidelná setkání, kde dochází k výměně těch nejlepších myšlenek z oboru.

 
Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše neotravná reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu