10 výhod firemních jazykových kurzů

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

19. 6. 2012

Prodáváte své výrobky nebo služby do zahraničí? Potom potřebujete pracovníky s dobrými jazykovými znalostmi. Tyto znalosti je ale nutno udržovat a rozvíjet.

Vhodnou možností k dosažení tohoto cíle jsou firemní jazykové kurzy.

Naše jazyková škola vám nabízí těchto deset výhod:

1. Žáci nemusejí nikam dojíždět – ušetří se čas a peníze za dopravu.

2. Výuka probíhá podle požadavků žáků (respektive jejich zaměstnavatelů). Je možno ji zaměřit na praktické využití jazykových znalostí v konkrétním oboru a profesi – tím se posiluje zájem o studium.

3. Žáci by měli mít vyšší motivaci také proto, že jejich kvalifikace se zvyšuje – a to může mít vliv na zlepšení jejich finančního ohodnocení.

4. Zaměstnavatel může snadno kontrolovat průběh výuky a dosažené výsledky. Může ovlivňovat úsilí žáků a motivovat je.

5. Kurzy mohou probíhat i během prázdnin, což velmi doporučujeme – výborné opatření proti zapomínání.

6. Doba vyučování (den i čas) je přizpůsobena požadavkům žáků. Může navazovat na pracovní dobu, nebo se konat i během ní – žáci mohou využít přesčasové hodiny.

7. Pokročilost žáků ve skupině může být „nastavena“ lépe než ve veřejných kurzech. Strukturu žáků stanovuje zaměstnavatel – ten má zájem na co největší efektivnosti výuky.

8. Ve velkých firmách může být organizováno současně více kurzů s různými pokročilostmi – v případě potřeby lze přejít z jednoho kurzu do jiného.

9. Lektora si vybírá zaměstnavatel na základě nabídky jazykové školy.

10. Firemní jazykové kurzy je možno doplnit specializovanými workshopy nebo intenzivními kurzy mimo firmu.

foto_z_jazykoveho_kurzu

Firemní jazykové kurzy jsou také vhodným bonusem pro dobré zaměstnance, které si chcete udržet.

Na závěr bych chtěl upozornit na jeden nešvar. V některých firmách dochází k omezování jazykové výuky z důvodů úspory firemních výdajů. Tím sice dojde ke snížení výdajů, ale z dlouhodobého hlediska dojde ke zhoršení jazykových znalostí zaměstnanců a tím i komunikace se zahraničními zákazníky nebo partnery. A to se může negativně promítnout do hospodářských výsledků společnosti. Toto řešení tedy nedoporučujeme.

Naše jazyková škola je připravena vám „ušít“ firemní jazykové kurzy na míru. Poptávku můžete zaslat naprosto nezávazně, navrhneme vám zdarma optimální řešení jazykových kurzů ve vaší firmě.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu