Umí volně dostupné strojové překladače to, co ty placené? Odpověď je jednoduchá – ne!

Tereza Verbíková

Tereza Verbíková

14. 2. 2024

Sousloví umělá inteligence (AI) je nyní skloňováno ve všech pádech a není možné mu uniknout. Moderní technologie už pokročily natolik, že je možné je efektivně využívat i v tak sofistikovaném oboru, jakým překladatelství beze sporu je.

Konkrétně hovoříme o tzv. strojovém překladu neboli machine translation.

Pro snazší pochopení je možné si ho představit jako software, který generuje automatický překlad s pomocí umělé inteligence na bázi neuronových sítí. Jeho nespornou výhodou je, že zvládne zpracovat obrovské množství textu ve velmi krátkém čase.

Při zadání pojmu strojový překlad do vyhledávače vám vyjede množství různých nástrojů – ať už volně dostupných nebo placených. V kvalitě výstupu i dalších ohledech se však od sebe neplacené a profesionální překladače zásadně liší. Pojďme se na největší rozdíly podívat detailněji.

Bezpečnost informací je věcí, kterou se musí seriózně zabývat stále více firem.

V podstatě neexistuje odvětví, které by toto téma neřešilo. Logicky tedy musí padnout otázka, jak je využívání AI / umělé inteligence ošetřeno z hlediska bezpečnosti. Svěří-li někdo své texty veřejně dostupnému strojovému překladači, měl by si být vědom toho, že se jeho data pravděpodobně dostanou ke třetím stranám a v krajním případě mohou být zneužita. Tento druh nástrojů si texty do něj vložené ukládá a učí se z nich. Obrátíte-li se však s překlady na odborníky, kteří používají profesionální řešení, budou vaše data v bezpečí a jejich důvěrnost budete mít smluvně garantovanou.

Poradit si s jednou větičkou často nebude představovat překážku pro žádný z překladačů. Pokud však má být objem textů určených k překladu větší, můžete narazit na limity free nástroje. Ty se případ od případu liší (u Google Translate jde např. o 5 000 znaků). U placeného softwaru, jehož pomoci využívají i překladatelské agentury, tato starost odpadá, protože je možné v něm zpracovat neomezené množství slov.

Ten, kdo již s překladatelskou agenturou spolupracuje a využívá díky tomu výhod překladatelských nástrojů, by se od tohoto způsobu práce neměl odklánět.

Důvod je prostý – volně dostupné překladače neumožňují jejich integraci. Nelze tak použít překladovou paměť ani vybudované terminologické slovníky a překlady nových textů proto nebudou jednotné s těmi staršími.

S tím vlastně souvisí i další bod, v čem se free a profi překladače odlišují. A tím je kvalita. Zatímco profesionálně provedená služba strojového překladu přinese zákazníkovi dokument v kvalitě srovnatelné s lidským překladem, výstupy z veřejných překladačů mohou obsahovat velmi závažné chyby. Překládají totiž bez zohlednění kontextu a kulturní nadstavby. Kvůli tomu mohou vyprodukovat nesmyslné překlady, jako jsou ty níže.

PUPPY MIXED - SMĚS MASA MLÁĎAT

ADULT SENSITIVE LAMB - DOSPĚLÉ SENZITIVNÍ JEHNĚČÍ

FLIRT Bremsbelag – KOKETNÁ brzdová doska

Kollisiongefahr mit Stößelpodest – Nebezpečí kolize s pórem beranu

Eat light – Sněz světlo

V prvních dvou případech šlo o krmivo pro zvířata. Což, jak je vidět, nebyla AI / umělá inteligence schopná zohlednit. A byť tyto příklady působí úsměvně, jsou texty a situace, kdy se podobným chybám nikdo nezasměje. Například u technických dokumentací je riziko o to vyšší, že text působí na první pohled jako správný. Může však obsahovat kritickou chybu, která povede k ohrožení zdraví uživatele apod.

Neriskujte závažná pochybení nebo únik citlivých dat a obraťte se se svými texty na odborníky.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu