ISO 17100 – celosvětově uznávaný standard v překladech

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

16. 4. 2023

Jsme certifikovaným dodavatelem překladatelských služeb podle mezinárodně platné normy ISO 17100.

Co to znamená pro zákazníka, který si překlad objednává?

Jaká pravidla musíme jako překladatelská agentura dodržovat?

Jakou kvalifikaci a jaké schopnosti musí mít překladatel?

 

Vlastnictví certifikátu přirozeně nedává absolutní jistotu, že překladatelská agentura bude vynikající dodavatel, ale je zde mnohem vyšší pravděpodobnost, že

 • připraví vysoce kvalitní překlady,
 • na překladech budou pracovat jen zkušení překladatelé a projektoví manažeři, včetně dalších patřičně kvalifikovaných profesí,
 • se zdrojovými texty a jejich překlady bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi a nikdy se nedostanou do rukou nepovolaným osobám,
 • zákazník obdrží překlady v dohodnutých termínech,
 • bude použita správná odborná terminologie.

 

Důvodem této „vyšší jistoty“ je především fakt, že certifikovaná překladatelská agentura musí dodržovat poměrně přísné požadavky normy ISO 17100. Mezi ně patří především

 • spolupráce s lingvisty odpovídajících kompetencí a kvalifikací (jak vystudované školy, tak praxe),
 • dostatečné technické a technologické zdroje (to se týká hlavně CAT nástrojů, komunikačních nástrojů, hardwaru, softwaru, informačního systému apod.),
 • řízení překladatelského procesu podle všech požadavků normy ISO 17100,
  (od zpracování nabídky až po výstupní kontrolu, fakturaci a zajištění zpětné vazby),
 • zajištění bezpečnosti informací,
 • pravidelné zjišťování spokojenosti zákazníků,
 • dodržování všech závazků vůči zákazníkům i dodavatelům.

 

Velmi důležitým faktorem je i to, že překladatelé (a revizní pracovníci) musejí mít předepsané schopnosti a jazykové, kulturní či technické kompetence. Zásadní je i fakt, že překladatel musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:

 1. uznávané absolutorium (absolutorium = první úroveň akademické hodnosti udělené vysokoškolskou institucí) v překladatelském oboru (v některých zemích označováno jako lingvistická/jazyková studia), nebo ekvivalent překladatelského oboru (jestliže zahrnuje překladatelské vzdělání),
 2. uznávané absolutorium v jakémkoliv jiném oboru udělené vysokoškolskou institucí a dva roky profesionální překladatelské praxe na plný úvazek nebo jeho ekvivalent,
 3. pět let profesionální překladatelské praxe na plný úvazek nebo jeho ekvivalent.

 

Takto by se daly velmi stručně popsat základní požadavky kladené na dodavatele překladatelských služeb v souladu s normou ISO 17100.

Naším certifikačním orgánem na normu ISO 17100ISO 9001 je světově uznávaný TÜV Nord. Všichni u ZELENKY pravidla stanovená těmito normami striktně dodržujeme v každodenní praxi, což by se mělo odrazit v dalším zkvalitňování našich překladatelských služeb.

Nejde nám však jen o kvalitu překladatelských procesů a samotných překladů. Naším cílem je především budování korektních a přátelských vztahů se zákazníky i dodavateli, dalo by se říci na „rodinné úrovni.“

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu