Centrální útok na cenu a kvalitu překladů. Proč ne v Praze nebo Brně?

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

16. 11. 2010

Naše překladatelská agentura plně využívá všech výhod centrálního řízení a zpracování překladů ve Zlíně již 20 let. Jaké výhody to přináší našim zákazníkům?

Pokud chceme dosáhnout hlavního požadavku zákazníka, to znamená „co nejnižší ceny a současně co nevyšší kvality“, potom musíme využít všech možností, jak tyto dva protichůdné parametry „sblížit“. Jednou z těchto možností je také centralizace prací – a to v místě s nižšími náklady.

Jak je díky tomu možno snižovat cenu?

Málokdo si uvědomuje, že součástí ceny za překlady jsou také výdaje agentury na tzv. infrastrukturu. Jedná se hlavně o pracovní prostory, kancelářskou techniku, hardware a software. A dále také např. výdaje na informační systém, aktualizaci dat a provoz celé firemní počítačové sítě včetně serverů.

Je-li nákup a provoz výše uvedeného řízen centrálně a všechna zařízení jsou využívána intenzivně, potom je možno tyto náklady významně zredukovat. Důležitý je také výběr lokality s nízkou cenou kancelářských prostor a služeb.

Zvyšování kvality prováděných překladů, a tedy i zvyšování spokojenosti zákazníka souvisí s centralizací také. Jsou-li všichni projektoví manažeři spolu s top managementem soustředěni na jednom místě, pak lze lépe, rychleji a levněji řešit všechny komunikační záležitosti (jak vzájemně mezi sebou, tak i se zákazníky). Vzájemná informovanost na všech úrovních je kvalitnější a obsluha zákazníka je rychlejší.

Je také možno lépe obsazovat kapacitu jednotlivých projektových manažerů a přizpůsobovat ji podle specializace na daný obor, jazyk nebo podle konkrétního zákazníka.

Dodržování kvality podle norem ISO 9001 a EN 15038 se také provádí lépe na jednom místě. S tím souvisejí i různá měření a analýzy (např. zjišťování spokojenosti zákazníků nebo hodnocení kvality překladů), řešení reklamací a další činnosti.

ZELENKA - Praha, Brno, Olomouc, Zlín

A na závěr to nejdůležitější – personální práce a komunikace s hlavní „výrobní silou“, tzn. s překladateli. Vytváření, aktualizace a používání databáze překladatelů na jednom místě je také výhodou. I když přístup do ní je možný v podstatě odkudkoliv na světě. Projektoví manažeři totiž musejí často při vytváření týmů překladatelů komunikovat mezi sebou a konzultovat např. jejich obsazenost.

Sami překladatelé musejí být zase naopak rozmístěni po celém světě (nejen v České republice – Praha, Brno, Olomouc, Zlín), protože je důležité, aby žili v prostředí toho jazyka, do kterého překládají.

Naším posláním je tedy především komunikace se zákazníky – marketingem počínaje a osobními jednáními konče – a nikoliv řízení objednaných projektů.

Díky centralizaci prací jsme schopni zvládnout velký počet rozsáhlých překladatelských projektů za kratší dobu, jsme schopni lépe a kvalitněji komunikovat se zákazníky, lépe dodržovat a kontrolovat všechny postupy a procesy. Chování celé společnosti je v důsledku toho ekonomičtější a je možno nabízet konkurenceschopnější ceny při zachování vysoké kvality překladů.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu