Dokumenty k překladu nepřevádějte do jiných formátů sami. Obvykle to způsobí mnohem víc škody než užitku

Jiří Kouřil

Jiří Kouřil

1. 2. 2022

Při zadávání dokumentů k překladu je důležitý jejich formát. Preferujeme, když nám pošlete soubor v editovatelném formátu (třeba .doc nebo .indd). Umíme si samozřejmě poradit také s needitovatelnými formáty (např. oskenovanými dokumenty), ale v takovém případě musíme kvůli analýze počtu slov dokument nejprve převést do editovatelné podoby a až poté přeložit. To celý proces o něco zdrží a trochu prodraží.

Právě z tohoto důvodu se někteří zákazníci snaží needitovatelné soubory převádět do editovatelných formátů sami. Chtějí ušetřit a my to chápeme. Bohužel v naprosté většině případů dojde k tomu, že neprofesionální převod formátu způsobí v nově vzniklém dokumentu takovou paseku, že by jeho překlad byl ve výsledku mnohem dražší a zabral zbytečný čas navíc. V neposlední řadě tím může být ohrožena i výsledná kvalita dokumentu.

Co se pravidelně poškodí při převodu dokumentů svépomocí?

Mnoho lidí nejprve zkusí některý z online převaděčů zdarma. Dokument se převede a na první pohled je vše v pořádku. Ovšem jakmile se začtete, začne se ukazovat, co vše online převaděč formátů naprosto ignoroval. Nejčastěji se pokazí interaktivní prvky dokumentu jako např.:

  • Obsah – ten již nebude odkazovat na patřičné kapitoly a také čísla stránek se přestanou automaticky aktualizovat.
  • Formuláře
  • Odkazy na internetové stránky
  • Odkazy na poznámky pod čarou, či rejstřík

Zásadní nedostatky takto převedených dokumentů se však projeví ve chvíli, kdy se dokument přeloží do jiného jazyka. Překlad ve své podstatě znamená změnu textu, zejména pak délky, čímž u nevhodně připravených dokumentů dojde k celkovému rozhození struktury – text se posune kam nemá, v horším případě se ztratí, či obrázky již nebudou na svých místech.

Ukázka špatného převodu, kde je odstavec rozdělen do dvou sloupců a věty tak na sebe chybně navazují

 

U svépomocí převedených souborů často řešíme naprosto nevyhovující kvalitu vložených obrázků. Mnohdy jsou deformované, rozsypané po dokumentu nebo neostré. To už nelze opravit ani sebelepší grafickou úpravou a je zapotřebí pracovat s původním dokumentem.

Velké problémy nastávají u formátování. Dokumenty neprofesionálně převedené do editovatelných formátů mají různé styly odstavců, každá strana má jiné okraje, řádkování si dělá pomalu, co chce a fonty to samé. Skutečnou lahůdkou je pak náhodné míchání fontů a symbolů i jejich velikostí. 

Zde automatický převod posunul slova a učinil obrázek nepoužitelným

 

Vážným selháním těchto převaděčů je velmi častá záměna podobných znaků, např.:

  • řecká alfa „α“ se zamění za písmeno „a“
  • řecké epsilon „ε“ se zamění za písmeno „e“
  • číslo „1“ se zamění za písmeno „l“ (el)
  • číslo „0“ se zamění za písmeno „O“
  • písmeno „i“ se zamění za „l“ (el)
  • řecké pí „π“ se zamění za písmeno „n“

Takové záměny mohou způsobit fatální problémy… kolikrát pak takový dokument připomíná pověstný dort, který vařili pejsek s kočičkou.

Jako poslední hřích takto převáděných dokumentů uveďme nesmyslné formátování tabulek „podle nálady použitého softwaru“, kdy z nich texty nesmyslně přetékají, nebo se rovnou skryjí někde pod okrajem. A o náhodném „odenterování“ řádků třeba v půlce obrazovky se ani nemusíme rozepisovat.

Ukázka špatně převedené tabulky se skrytými texty

 

Překlad takového dokumentu by pak mohl připomínat „natírání fasády domu, který je před spadnutím“. Neprofesionálním převodem do jiného formátu se může překlad zbytečně prodražit.

Převod souboru do jiného formátu nechte na nás. Ušetříme vám nervy i peníze

Za 30 let na trhu jsme převedli statisíce dokumentů k překladu. Dobře tak víme, na co je nutné dát pozor, aby nedošlo k žádnému poškození, a jak celý proces zvládnout co nejdříve. A všichni kolegové z našeho DTP oddělení mají bohaté zkušenosti, takže nám neproklouzne žádný grafický šotek. 

Navíc díky množství denně převáděných dokumentů budete možná příjemně překvapeni, jak rychle vše zvládneme.

Pokud potřebujete přeložit soubor v needitovatelném formátu, nebojujte s ním. Pošlete nám ho a my se o jeho vhodnou přípravu i překlad postaráme. Stačí se nám ozvat.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu