Formát dokumentu a jeho vliv na cenu překladu a grafických úprav

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

9. 3. 2010

V každé firmě jsou vytvářeny nějaké dokumenty, manuály, propagační materiály, texty pro webové strany apod., se kterými se nějakým způsobem ve většině případů bude dále pracovat. Budou se provádět jejich aktualizace, budou se graficky upravovat, publikovat nebo překládat do cizích jazyků.

Z hlediska ceny těchto „budoucích prací“ je velmi důležité mít k dispozici aktuální verzi daného dokumentu ve formátu, ve kterém byl vytvořen, tj. v nějakém editovatelném formátu. To jsou obvykle soubory s příponami doc, xls, ppt, rtf, indd, fm, p65, pmd nebo qxd.

Potom je možné:

a) zachovat stejnou grafickou kvalitu v přeloženém dokumentu,

b) zhotovit překlad za nižší cenu,

c) zhotovit překlad v kratším termínu,

d) použít CAT software (např. SDL Trados, Across nebo Transit), a tedy zachovat jazykovou a terminologickou jednotnost,

e) již před zahájením překladu sdělit zákazníkovi cenu za překlad (počítanou na základě počtu slov ve zdrojovém dokumentu). Formát dokumentu a jeho vliv na cenu překladu

Formát, ve kterém je daný dokument vytvořen, je totiž velmi často jiný, než formát, ve kterém je používán. Problém nastává ve chvíli, kdy potřebujeme daný dokument aktualizovat, přeložit do jiného jazyka nebo graficky upravit.

V současné době je nejpoužívanějším „uživatelským“ formátem pdf. Snadno se zobrazuje a nelze do něj zasahovat. Objevují se však i jiné needitovatelné formáty, např. jpg, tif, bmp, png nebo také jen pouhý výtisk na papíře.

Na volbu tohoto „uživatelského“ formátu má vliv obsah daného dokumentu. Záleží na tom, zda v něm budou jen texty, nebo i obrázky (jak velké a kolik jich bude), grafy či cokoliv jiného, a záleží také na způsobu použití tohoto dokumentu, tj. zda bude publikován jen v elektronické podobě nebo zda se bude tisknout.

Pro co nejkvalitnější provedení překladu, včetně všech korektur, a následných grafických prací je důležité mít k dispozici nikoliv tento „uživatelský“ formát (např. pdf nebo naskenovanou kopii), ale ten původní, editovatelný.

Pokud jej nemáme (což je častý případ), pak řadu úkonů je třeba provést ručně. Např. odhady rozsahu, skenování, převod textů do editovatelné podoby pomocí OCR, formátování textu, vkládání obrázků a tabulek - a to může výrazně zvýšit cenu překladu a grafických prací.

Pokud původní editovatelný formát máme, pak je možné zpracovat i graficky velmi komplexní dokumentace, které obsahují velké množství obrázků, grafů a ostatních grafických prvků a navíc za přijatelnou cenu.

Toto řešení doporučujeme všem zákazníkům.