Jak objednat technický překlad?

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

16. 7. 2010

Mohlo by se zdát, že objednat technický překlad u překladatelské agentury je banální záležitost, kterou zvládne kdokoliv.

Většina lidí si myslí, že stačí najít levnou, rychlou a kvalitní překladatelskou agenturu, tzn. stanovit kritéria pro výběr, poslat poptávku na technický překlad pár vybraným agenturám, potom jednu zvolit, poslat objednávku a očekávat tu nejvyšší kvalitu.

Bohužel není tomu tak :-(

Aby byly technické překlady

- na vysoké úrovni (jak po stránce odborné terminologie, tak po stránce lingvistické),

- provedeny co možná nejlevněji (z hlediska celkových nákladů),

- zhotoveny co nejrychleji (mimo jiné pomocí nejvhodnějších překladatelských nástrojů),

potom je nutno,

aby mezi zákazníkem a poskytovatelem jazykových služeb probíhala co nejkvalitnější komunikace.

Aby bylo možno splnit všechna očekávání zákazníka, snažíme se (my = překladatelská agentura = společnost ZELENKA) se zákazníkem intenzivně komunikovat a vyjasnit si s ním maximum východisek, která ovlivňují kvalitu všech překládaných textů:

1) Terminologický slovník

Máte vytvořen firemní terminologický slovník?

Nabízí vám vaše současná překladatelská agentura spolupráci při tvorbě a sdílení terminologického slovníku pro vaši firmu?

Nejste schopni se sami sjednotit na používání určitých odborných nebo vlastních speciálních firemních či slangových výrazů?

Nevíte, jak na to?

2) Překladatelský software a překladatelská paměť

Poskytuje vám vaše současná překladatelská agentura poradenství?

Víte, kdy je vhodné použít CAT software?

Víte, jestli takový software používá vaše agentura pro vaše překlady?

Komunikuje s vámi o této problematice?

Víte o tom, že použitím tohoto softwaru je možno ušetřit za určitých podmínek mnoho peněz?

3) Style guide

Máte stanovena speciální pravidla pro vytváření svých firemních dokumentů?

Máte sjednocen textový obsah i celkový vzhled svých technický překladů?

Víte, že tím můžete ušetřit spoustu dodatečné práce – hlavně na korekturách?

Více informací nalezenete také v našem článku s názvem Style guide – co to je a k čemu slouží.

4) Účel použití hotového překladu a provádění korektur

Ptá se vás váš dodavatel překladů, k jakému účelu potřebujete objednávaný překlad?

Doporučuje vám, jaké druhy korektur by se měly provést?

Víte, jaké druhy korektur existují a kdo (s jakými znalostmi) je může provádět?

Oznamuje vám přesně vaše překladatelská agentura, jaké korektury máte v ceně překladu?

Nabídne vám velmi nízkou a lákavou cenu za překlad, ale potom zjistíte, že je nutno ještě provést (a tedy i zaplatit) příslušné korektury?

5) Formát zdrojového a cílového textu

Víte o tom, že formát zdrojového textu (tzn. toho textu, který se bude překládat) je velmi důležité východisko?

Že významně ovlivňuje jak grafickou kvalitu překladu, tak jeho terminologickou jednotnost, termín zhotovení nebo i cenu za překlad?

Požaduje po vás váš dodavatel technických překladů zdrojový editovatelný formát?

Více informací naleznete v našem článku s názvem Formát dokumentu a jeho vliv na cenu překladu.

6) Minulé a budoucí překlady

Jistě víte, že stabilní spolupráce s ověřeným obchodním partnerem šetří čas i peníze. Chcete-li mít překlad hotový v „šibeničním“ termínu, není možno v té chvíli začít hledat novou překladatelskou  agenturu (provádět cenový průzkum, výběr agentury, uzavření smlouvy atd.) – to vše zabere příliš mnoho času.

Také není možné ihned získat od nově vybrané agentury veškeré množstevní slevy a výhody.

Nově vybraná agentura nebude vědět, jaký překladatelský software používáte, ani nebude mít ihned k dispozici překladatelskou paměť nebo váš terminologický slovník.

Dlouhodobá spolupráce toto umožňuje a je podnikatelskou výhodou.

technické překlady

Víme, že ten, kdo objednává překlady, se těmito záležitostmi nehodlá příliš zabývat, ale věřte tomu, tato komunikace má opravdu zásadní vliv na kvalitu a rychlost provedení technických překladů.

Důvod je prostý a spočívá v samotném charakteru obchodních služeb. Aby mohl dodavatel službu realizovat, je nutná určitá míra součinnosti obsluhovaného zákazníka. Především je potřeba vyměňovat si informace, které objasňují, jakým způsobem a s jakým výsledkem má být služba poskytnuta.

Proč se nás kadeřnice vždycky ptá „Jak to chcete?“ nebo „O kolik to můžu zkrátit?“? Protože se snaží zjistit zákazníkovy požadavky a odvést svou práci k jeho maximální spokojenosti.

Je hodně zákazníků, kteří se při výběru překladatelské agentury zaměřují pouze na nejnižší cenu. Nejvyšší možnou kvalitu zřejmě považují za samozřejmost, přičemž o výše uvedené odborné problematice (terminologický slovník, překladatelský software atd.) nekomunikují, případně ani nevědí, co které východisko znamená.

Nejnižší ceny u první objednávky u nové překladatelské agentury je sice možno bez výše uvedené komunikace a bez příslušných opatření dosáhnout, ale potom je nutno počítat s nižší kvalitou, celkovými vyššími náklady a možnými následujícími problémy.

Pokud jako objednavatel překladu přijmete cenu, která bude přiměřená poskytnutým službám, a zvolíte dlouhodobější spolupráci s partnerem, který je schopen vám odborně poradit, je možno dosáhnout solidní kvality, nebudete mít vysokou cenu dalších překladů, nebudou problémy s komunikací, terminologie bude správná a jednotná, nebudou žádné dodatečné neplánované náklady na opravu textů atd.

A v konečném důsledku tato správná komunikace a správný postup prací a poradenství od poskytovatele překladatelských služeb přinese jak vysokou kvalitu technických překladů, tak i nejnižší celkové náklady za delší období stabilní spolupráce.

A právě o takovéto oboustranně prospěšné partnerství se zákazníky usilujeme.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu