Společnost ZELENKA má 20 let

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

14. 6. 2010

Dosáhli jsme úspěchu? Naučili jsme se něco? Jsou naši zákazníci spokojeni?

Abych mohl odpovědět, budu muset nejprve trochu zavzpomínat, jaké byly naše začátky a jak jsme se postupně rozvíjeli.

V současné době je mnoho věcí naprostou samozřejmostí. Soukromé podnikání, internet nebo počítače. Před 20 lety tomu tak nebylo. Nebyla ještě ani stabilní politická situace, ani nebylo jasné, zda se tehdejší Československo bude ubírat demokratickou cestou.

Založit si soukromou firmu vyžadovalo sice určitou odvahu a dobrý odhad situace, ale pokud měl člověk dobrý podnikatelský plán, nebylo problémem si půjčit v bance potřebné množství peněz a začít.

Pokud jde o předmět podnikání (překládání, výuku jazyků a tlumočení), ten jsem zvolil z toho důvodu, že to byla moje práce v tehdejším Svitu Gottwaldov (dříve Baťa Zlín) a současně to byly i moje koníčky, kterými jsem si přivydělával. Respektoval jsem tedy přísloví „ševče, drž se svého kopyta“.

A tak jsme se stali pravděpodobně první nebo jednou z prvních ryze českých soukromých jazykových agentur po sametové revoluci.

Společnost jsme založili spolu s mojí ženou Věrou, která zajišťovala veškeré ekonomické záležitosti firmy a byla také mým jediným projektovým manažerem. Stalo se tak na konci května roku 1990.

Na následujícím obrázku je vidět, jak jsme tehdy vypadali. Kancelář firmy ZELENKA v roce 1990

V  prvních letech jsme samozřejmě nebyli hned společnost ZELENKA. Byla to klasická živnost na jméno. Proto i naše první logo bylo ZZ, což mohlo znamenat Zelenka Zlín nebo Zelenka – Zelenková, případně Zbyněk Zelenka.

V zelených barvách působíme již čtvrtým rokem.

Společnost ZELENKA skončila až po 17 letech v zelených barvách

Zájem o jazykové služby (překlady, výuka a tlumočení) byl v 90. letech celkem silný, takže jsme měli poměrně slušné (z pohledu živnostníka) hospodářské výsledky hned od počátku. Např. kolem roku 1993 jsme mimo jiné měli asi 3000 žáků na základních školách ve Zlíně, kde jsme vyučovali většinou angličtinu a němčinu, a pracovali jsme asi s 50 překladateli a tlumočníky.

Silnější růst firmy je možno datovat přibližně do let 1998–2000, kdy se začaly masivně používat počítače a internetová síť, což bylo pro tuto činnost obzvláště důležité, ale hlavně - v té době začal v rodinné firmě pracovat syn Roman. Jeho působení a výsledky ve firmě byly od počátku velmi pozitivní.

Přibližně od roku 2003 jsme postupně zvyšovali počty interních pracovníků, počty překladatelů i počty zákazníků - a tedy i obrat firmy. Nárůst obratu jsme udrželi v posledních několika letech přibližně v rozsahu 30 % ročně, a to i v loňském krizovém roce.

Při své práci usilujeme o co nejlepší komunikaci jak uvnitř firmy, tak i s našimi zákazníky, pracujeme pouze s velmi kvalitními překladateli, lektory a tlumočníky, používáme nejmodernější jazykové softwarové nástroje a máme vynikající tým interních pracovníků.

Pracujeme v souladu s mezinárodně uznávanými normami kvality – ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN 15038:2006.

To vše dohromady nám umožňuje udržet se na špici našeho tuzemského trhu v oblasti jazykových služeb a dává nám možnost další expanze do zahraničí. Květen 2010

Nedávno jsme spočítali, že jsme za těch uplynulých 20 let přeložili asi 200 000 000 slov (v přepočtu asi 1 000 000 normostran). Nevím, zda je to hodně, nebo málo, ale v každém případě z toho mám radost.

Nyní spolupracujeme přibližně s 3000 překladateli a máme více než 2 000 stálých zákazníků. Chod společnosti zajišťuje 15 interních pracovníků.

Z malé rodinné firmy se stala mezinárodní společnost, která nyní působí v sedmi zemích světa.

Doufám tedy, že odpověď na všechny tři otázky položené na začátku tohoto článku je „snad ano“.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu