Co byste měli vědět, než se vydáte na dráhu moderního překladatele

Lukáš Matlak

Lukáš Matlak

5. 1. 2020

Přemýšlíte o tom, že byste se stali profesionálním překladatelem nebo překladatelkou? Super!

Máte jazykové vzdělání? Výborně!

Sám jsem vystudoval univerzitní program zaměřený na překlad a v oboru pracuji už skoro 5 let (jako překladatel na volné noze, projektový manažer a specialista na CAT nástroje). A k čemu jsem na základě těchto dosavadních zkušeností dospěl? Hlavně k tomu, že začátky nejsou vůbec jednoduché.

Když se ohlédnu zpět, uvědomuji si, že kdybych znal specifika aktuálního dění v oboru a věděl, jak si v něm najít místo, bylo by mi to hodně pomohlo.

A proto bych se s vámi chtěl o těch pár svých skromných poznatků podělit.

Technologie přebírají otěže

Pochybuji o tom, že si někdo myslí, že moderní překladatel vypadá takto:

Moderní překladatel musí mít celou řadu nejrůznějších schopností a dovedností. A zdá se, že tím skutečně nejdůležitějším předpokladem (kromě samozřejmosti v podobě dokonalé znalosti příslušných jazyků) je schopnost pracovat s novými technologiemi a být schopný se jim přizpůsobovat.

Technologie totiž v dnešním překladatelství hraje hlavní roli. Na scéně už nějakou dobu figuruje strojový překlad (machine translation – MT). Když jej zkombinujete se stále lepšími výsledky neurálního strojového překladu (neural machine translation – NMT) a zaváděním umělé inteligence (artificial intelligence – AI), dojde vám, že se tomu nevyhnete: mít přehled o tom, jak se tyto technologie vyvíjejí, je pro kariéru v tomto oboru stěžejní.

Očekávejte pomalý začátek

Překladatelství je dynamické prostředí a úplně klidně se může stát, že vybudovat si portfolio klientů a prodat své služby vám nějakou dobu potrvá.

Na trh neustále vstupují nové technologie, a i ty stávající se pořád vylepšují. Jejich účelem je zlepšovat procesy s překladem spojené. Jednoduše a obecně řečeno platí, že technologie by nám měly usnadňovat život.

Navíc tvrdá konkurence na trhu a skutečnost, že technologie tlačí dolů ceny a očekávané termíny odevzdání zakázek, začátek kariéry překladatele nijak neusnadňují. Z vlastní zkušenosti vím, jak frustrující to může být pro začínající překladatele, kteří potřebují poměrně rychle najít pevnou půdu pod nohama.

Jednou z cest, jak si začátky v oboru usnadnit, je začít pracovat ještě na škole. Navíc je to skvělý způsob, jak si začít spojovat teorii s praxí.

Dalším aspektem, který je třeba brát v potaz, je post-editing (PE). Tato relativně mladá dovednost (a služba) se rychle stává standardem. Tato skutečnost společně s tím, jak mění tradiční způsob práce překladatele, žádá, aby se změnilo také vzdělávání lingvistů.

To se netýká pouze MT a PE. Ke slovu se dostávají i další technologie, jako je například integrace podpory funkce diktování v CAT nástrojích (k dispozici v memoQ od verze 9 – s podporou češtiny). To třeba brzy nahradí prediktivní psaní.

Technologie se vyvíjejí stále rychleji a s tím souvisí jedna důležitá otázka: dokážou na toto tempo reagovat univerzity a obory zaměřené na vzdělávání překladatelů? A působí zde ti správní lidé, kteří vychovají příští generace lingvistů?

Málokdo (pokud vůbec někdo) bude zpochybňovat skutečnost, že aby se člověk stal dobrým post-editorem, musí být nejprve dobrým překladatelem. Z toho tedy vyplývá, že vzdělávání v oblasti překladatelství by se mělo zaměřovat na obě tyto sféry rovnocenně.

Zdá se však, že univerzity si tuto skutečnost bohužel stále ještě neuvědomily a PE prezentují jako potřebu budoucnosti, nikoliv jako realitu dnešních dní. Až budete mít po škole, možná vám velmi rychle dojde, že to, na co vás vysoká škola připravovala, je ve skutečnosti trochu jinak. Nechci kritizovat kvalitu osnov, to v žádném případě, ale spíše poukázat na potřebu větší flexibility v tomto ohledu.

Poohlížejte se po příležitostech

Řada překladatelů má za to, že MT předznamenává zánik této profese. Tak jako spousta věcí, i toto je o úhlu pohledu – MT lze vnímat také jako příležitost. Pokud přemýšlíte nad tím, že byste se stali překladateli, nespoléhejte se na to, že vás všechno naučí ve škole.

A neměly by na to spoléhat ani firmy. Noví lingvisté i společnosti, které si jejich služby kupují, by měli být proaktivní a otevření novým věcem. Příležitosti jsou všude kolem, jen je třeba je aktivně vyhledávat a být na ně připraven, až se objeví. Takové úsilí se vám nakonec vždy vyplatí.

Hlavní poznatky – co si z tohoto článku zapamatovat:

  • Konkurence na trhu je tvrdá.
  • Začněte pracovat co nejdříve, ideálně ještě na škole.
  • Post-editing se stává standardem.
  • Univerzity stále ještě vnímají post-editing jako hudbu budoucnosti, a ne jako aktuální potřebu.
  • Chcete-li být dobrými post-editory, musíte být dobrými překladateli.
  • Strojový překlad neznamená konec překladatelské profese; je to jen další příležitost k rozvoji (jako v minulosti nástup CAT nástrojů).

Příležitosti se nabízejí, jen je třeba je aktivně vyhledávat a být připraven, až se objeví.

Druhý díl najdete zde  Jak se stát moderním překladatelem, část druhá – tipy pro začátečníky

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu