Co je vhodné udělat před objednáním překladu

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

25. 11. 2015

Mnoho našich zákazníků objednává překlady profesionálním způsobem a jsme za to velice rádi. Takové úsilí a odborná péče se jim vrací zpět v podobě vyšší kvality překladů, kratších dodacích termínů a nižší ceny. Aby se tyto přínosy projevily i na vašich zakázkách, je dobré se nad způsobem objednání překladu zamyslet trochu do hloubky.

Co je nejdůležitější při objednávce rozsáhlých překladů?

Nabízíme pár základních tipů:

 

1) Sjednotit zdrojové texty ještě před odesláním poptávky překladu.

Potřeba terminologické jednotnosti se výrazně projevuje například u manuálů. Pokud nemáme k dispozici terminologický slovník (nebo glosář), může být jediný výraz napsán několika způsoby. To může během překladu způsobovat zbytečné chyby, prodlužovat dobu korektur a oddálit termín odevzdání překladu. S vytvořením slovníku vám rádi pomůžeme.

Druhou stránkou je stylová úprava. Ta je velmi důležitá zejména u všech marketingových materiálů, zvláště když ve firmě působí více copywriterů/redaktorů nebo jsou tyto práce zadávány externím pracovníkům. Pokud nemají pravidla, jak postupovat, bude každý materiál trochu jiný a stejně tak potom budou vypadat i překlady do dalších jazyků. Je tedy dobré mít style guide, a to jak na tvorbu zdrojových textů, tak i pro jednotlivé jazyky, do kterých se bude překládat. Každý jazyk má totiž svá specifická pravidla. S vytvořením style guide jsme vám také schopni poradit.

 

2) Dohodnout se na vytvoření překladové paměti.

Ta je důležitá pro značné urychlení prací na rozsáhlém překladu, jednotné používání odsouhlasených termínů, ale i snížení ceny celého projektu. I s tvorbou překladové paměti jsme připraveni vám pomoci.

 

3) Rozmyslet se, zda je důležitější cena, rychlost, nebo kvalita.

Naprosto otevřeně říkáme, že tato tři kritéria není možné splnit současně na 100 %. Pokud vám někdo tvrdí, že zvládne překládat za nejnižší cenu na trhu v nejkratším možném termínu a současně dosáhne špičkové kvality, není k vám upřímný. Graficky to lze vyjádřit takto:

bakc_round

 

cena

Kvalitní překlad vyžaduje kvalitní tým (počínaje překladatelem přes korektory, grafiky, programátory až po projektové manažery). A profesionálové něco stojí. Neupravený překlad bez korektur bude samozřejmě levnější i rychleji provedený, ovšem ta kvalita…

rychlost

Kvalitní překlad vyžaduje dostatek času, protože se musejí provést všechny kontroly, korektury, grafické úpravy a další práce. Stanovíme-li si velmi krátký termín, není na tyto práce čas. Chceme-li úpravy provést, je jediným řešením prodloužit termín. Obojí současně dost dobře provést nelze.

kvalita

Chceme-li nejvyšší kvalitu, potřebujeme vysoce kvalitní překladatele, nejlepší technologie a dostatek času. Texty stále překládají lidé – zejména překladatelé – a ti nejlepší mají svou cenu. Překladatelské CAT nástroje jsou sice velkými pomocníky, ale většinu práce stále odvádějí lidé. Pro rozsáhlý překlad je nutné složit celý tým specialistů z různých oborů a nasadit nejvhodnější technologické postupy. Jedině tak je možné dosáhnout nejvyšší kvality.

V každém případě doporučujeme, abyste využili našeho poradenství, které nabízíme zdarma. Společně se domluvíme, co přesně bude pro váš projekt nejvhodnější a zda je pro vás důležitější cena, rychlost, nebo kvalita.

Ze zkušeností víme, že většina zákazníků by ráda měla všechny tyto tři faktory „nej“. Ale, jak už jsme si řekli, ono to moc dobře nejde. Ovšem je pro nás velkou výzvou se s každou zakázkou tomuto ideálu alespoň co nejvíce přiblížit. Snažíme se navrhovat řešení, která budou co nejvíce přizpůsobená účelu použití překladu. Právě proto je důležitá ona společná konzultace. Během ní společně najdeme způsob, jak snížit cenu nebo zkrátit termín tak, abyste byli maximálně spokojení.

Jsme připraveni vám kdykoliv pomoci. Nemluvíme do větru – máme spoustu důkazů, že jsme vám schopni ušetřit čas i peníze a přitom dodat vysoce kvalitní překlady:

Se společností Aukro o využití portfolia našich jazykových služeb

Překlady pro Lenovo

Jak snížit cenu překladu – konkrétní příklad

Děláte výběrové řízení na dodavatele překladů?

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu