Jak snížit cenu překladu – konkrétní příklad

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

22. 3. 2013

Snížit cenu překladu, zkrátit termín zhotovení, garantovat kvalitu překladu, připravit terminologický slovník a překladovou paměť - takové požadavky našich zákazníků musíme umět splnit. Pokud má překladatelský tým k dispozici správné technické vybavení, jde to.

V tomto článku zveřejňujeme podrobné informace o kalkulaci konkrétního projektu, který jsme realizovali pro našeho zákazníka.

Nejprve malé představení zákazníka a jeho projektu

IFS

Jedná se o společnost IFS, která dodává a implementuje IFS Aplikace™.

Tato společnost má více než 2 000 zákazníků a působí v 50 zemích, kde zaměstnává celkem 2 700 lidí. Požádali nás o lokalizaci (překlad a korektury) uživatelského rozhraní a dokumentace produktu IFS Aplikace™ o rozsahu 6 490 normostran (1 621 536 slov) z anglického do českého jazyka.

Jak jsme postupovali

Pomocí CAT nástrojů jsme z celkového počtu 1 621 536 zdrojových slov identifikovali 742 540 slov, která se částečně nebo plně opakovala. Opakující se věty/slova bylo možno účtovat nižší sazbou.

Díky tomu jsme snížili cenu překladu o více než 30 %.

Podrobnější informace o CAT nástrojích si můžete přečíst v našem článku Překlady a CAT nástroje.

Na překladu pracovali současně čtyři překladatelé, kteří sdíleli překladatelskou paměť, tedy databázi již přeložených výrazů i celých vět.

Díky týmové práci jsme byli schopni dodat překlad za 206 dní.

Sdílením vytvořené překladové paměti a slovníku byla dodržena jednotná terminologie a zajištěna konzistence celého překladu.

Přehledné znázornění základních parametrů v grafu a tabulce

V následujícím grafu a tabulce je vidět, jak mnoho se může lišit cena a termín zhotovení při použití CAT nástrojů nebo nepoužití CAT nástrojů.

 

graf

 

Pro srovnání je také uveden příklad práce překladatele na volné noze, který by pracoval sám a bez těchto nástrojů.

 

Parametr Společnost ZELENKA pomocí CAT Agentura bez CAT nástrojů Překladatel na volné noze


cena

1 298 898 Kč (při průměrné ceně 0,8 Kč za slovo, po zohlednění počtu shod s TM a opakování)

1 947 000 Kč (při běžné ceně 300 Kč za NS)

1 427 800 Kč (při běžné ceně 220 Kč za NS)

termín zhotovení

206 dní při zapojení 4 překladatelů

270 dní při zapojení 4 překladatelů

1 081 dní při zapojení jednoho překladatele

terminologický slovník a překladová paměť

zpracována překladová paměť a terminologický slovník

mohl by být zpracován  terminologický slovník v Excelu, ale nikoliv překladová paměť

žádný terminologický slovník ani překladová paměť

Z uvedeného grafu a tabulky je zřejmé, že jsme společnosti IFS dokázali s použitím CAT nástrojů významně snížit cenu a zkrátit dobu zhotovení překladu.

Navíc jsme připravili terminologický slovník a překladovou paměť. Díky tomu budeme moci i v budoucnu pro tuto společnost zajistit vysoce kvalitní překlady a jejich terminologickou jednotnost za velmi nízké ceny.

Pro lepší pochopení této problematiky doporučujeme také naše další články:

zelenka.cz/blog/delate-vyberove-rizeni-na-dodavatele-prekladu/

zelenka.cz/blog/prekladatelska-agentura-prekladatel-na-volne-noze/

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu