Kvalitní překladatel = kvalitní technický překlad

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

20. 4. 2014

Odborné překlady mohou provádět pouze vysoce kvalifikovaní překladatelé s mnohaletými zkušenostmi v daném oboru. Vyhledávat takové specialisty patří ke každodenní práci našeho personálního oddělení.

Dnes vám umožníme nahlédnout do naší „personální kuchyně“. Představím vám práci našich kolegyň, které mají na starost vyhledávání, testování a hodnocení našich překladatelů:

sarka
Ing. Šárka Kadlčíková
jana
Mgr. Jana Seidlová

Vážené kolegyně, můžete našim čtenářům popsat, jak probíhá výběr nových překladatelů a jak jste při výběru přísné?

Všichni naši překladatelé procházejí velmi nekompromisním výběrovým řízením a smluvní spolupráce je nabídnuta jen těm nejlepším – přibližně jednomu až dvěma z 200 kandidátů.

Jak při tom postupujete?

Celý proces začíná aktivním nebo pasivním vyhledáním kandidátů.

Aktivní vyhledávání znamená, že my samy hledáme překladatele, zejména pro speciální obory nebo méně obvyklé jazykové kombinace.

Pasivní vyhledávání znamená, že překladatelé nám sami nabízejí svou spolupráci. V průměru nás takto denně oslovuje pět zájemců o spolupráci.

Někdy se také stává, že nám naši stálí překladatelé doporučují své kolegy. Zejména ve chvíli, když jsou přetížení a už nestíhají naše objednávky.

V každém případě je nutno, aby nový překladatel – zájemce o spolupráci – nejprve vyplnil registrační formulář.

Co následuje potom?

Zájemcovy údaje z tohoto formuláře pečlivě posoudíme a prověříme uvedené reference. Zkontrolujeme například, jaké používá překladatelské nástroje, jaké má technické vybavení nebo jaké má vzdělání. Pokud je vše v souladu se všemi našimi kritérii a současně hledáme nabízenou jazykovou kombinaci a odbornost, zadáme překladateli zkušební překlad. Přitom sledujeme, jak překladatel komunikuje, jak rychle reaguje apod. Je-li překlad i komunikace na vysoké úrovni, může následovat další krok, tzn. podepsání „Dohody o mlčenlivosti, ochraně utajovaných informací a zákazu jejich zneužití“.

K čemu je tato dohoda nutná?

Jedná se hlavně o dodržování důvěrnosti informací, které jsou obsaženy ve zdrojových textech od našich zákazníků. Tuto dohodu musí podepsat každý náš překladatel předtím, než obdrží první překlad s důvěrnými informacemi. Potom musí tuto dohodu striktně dodržovat a to i po ukončení spolupráce.

Máte tedy podepsanou dohodu o mlčenlivosti, potom už nabídnete překladateli smlouvu?

Tak rychle to nefunguje. Nejprve je nutno provést několik „testovacích“ překladů, které probíhají pod kontrolou „senior překladatele“. Teprve po zhotovení několika bezchybných překladů je překladateli nabídnuta k podpisu „Rámcová smlouva o provedení překladatelských prací“. V ní jsou přesněji specifikovány dodavatelsko-odběratelské podmínky.

Dalo by se říci, že spolupráci považujeme za „plnohodnotnou“ až po podpisu této smlouvy.

Potom už tedy opravdu může začít normální spolupráce?

Ano, potom už následuje regulérní spolupráce. Ale tím personální práce nekončí. Projektoví manažeři ve spolupráci s námi zajišťují, aby byla provedena kontrola každého provedeného překladu a byl o tom proveden záznam. Pokud se překladatel dopustí nějaké chyby, je o tom neprodleně informován.
Hodnotí se jak kvalita každého překladu, tak i práce překladatele na každé zakázce.

Informujete překladatele o těchto vašich hodnoceních?

Ano, jednou za rok provádíme společně s projektovými manažery celkové hodnocení překladatele. Sledujeme různé parametry – jak rychle překladatel pracoval, jaká byla jeho dostupnost, kolik reklamací za uplynulý rok způsobil apod. Výsledné hodnocení potom všem hlavním překladatelům zašleme. Je důležité, aby měli k dispozici zpětnou vazbu na svou práci. Potřebují se dozvědět, nejen v čem jsou dobří, ale také, v čem se mají zlepšovat.

Celý tento proces máme definovaný v „systému managementu kvality“, který jednou za rok sami prověřujeme při interních auditech a také necháváme externě prověřovat nezávislou akreditovanou organizací při certifikačních auditech.

Dodržování výše uvedených pravidel nám dává vysokou záruku, že specializované, tedy velmi odborné překlady technické dokumentace nebo manuálů do nejrůznějších jazyků budou svěřeny překladatelům-odborníkům a že budeme mít minimální množství reklamací. Více o našich kvalitativních cílech najdete v článku Rok 2014 – ZELENKA se zaměřuje na kvalitní překlady.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu