Překlady pro Lenovo

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

20. 1. 2015

Společnost Lenovo (www.lenovo.com), největší výrobce osobních počítačů na světě, je již několik let naším zákazníkem. Zajímalo nás, jaký má společnost Lenovo názor na naši obchodní spolupráci, a zveřejnit, jakých výsledků jsme dosáhli.

Výkonný ředitel naší společnosti Roman Zelenka se proto setkal s panem Robertem Janáskem, který je zodpovědný za koordinaci marketingových aktivit společnosti Lenovo ve východní Evropě a Turecku.

robert_janasek

Zde vám nabízíme přepis nejdůležitějších pasáží rozhovoru.

Roman Zelenka: Mohu se zeptat, proč jste si pro překlady vybrali právě naši společnost?

Robert Janásek: Důvodů je přirozeně více. Jedním z hlavních je pravděpodobně úspora nákladů. Na konkrétní čísla se můžeme podívat v následujícím grafu:

graf_naklady_cz

Od začátku spolupráce bylo přeloženo 1 750 000 slov v 11 jazykových kombinacích a dosáhli jsme zajímavých úspor, které postupně rostly. Předpokládáme, že tomu tak bude i v budoucnu.

Roman Zelenka: Jsme rádi, že naše teoretické modely, o které se při rozhovorech s našimi klienty opíráme, fungují opravdu i v praxi. Co myslíte, že bylo při této spolupráci pro společnost Lenovo nejdůležitější?

Robert Janásek: Zásadní asi bylo vytvoření a používání překladové paměti. Díky ní se úspory v současné době pohybují ve výši přibližně 25 % a to jsou u velkých překladatelských projektů opravdu už významné peníze. Například jen v roce 2014 bylo díky této technologii ušetřeno 16 000 eur. Zde se můžeme podívat, jak se tyto úspory v průběhu času zvyšovaly a jaký máme plán na rok 2015.

graf_2_cz

Roman Zelenka: Co dalšího kromě úspor je pro vás důležité?

Robert Janásek: V tomto konkrétním případě bylo důležité, že společnost ZELENKA zajistila všech 11 jazykových kombinací. To už vyžaduje více překladatelských týmů, a tedy i speciální personální práci.

Roman Zelenka: Jak jste byli spokojeni s kvalitou překladů?

Robert Janásek: Spokojeni jsme byli a jsme i v současnosti, protože spolupráce pokračuje. Důležité bylo, že byly použity moderní překladatelské technologie. V tomto jsme si od vás nechali poradit a to byl dobrý krok. Také nám velmi pomohlo, že jste vytvořili odborný glosář, který dodržují všichni vaši jazykoví experti, kteří s námi spolupracují. A to se potom projevuje na celkové jazykové jednotnosti všech dokumentů a dodržování stejných odborných termínů.

Roman Zelenka: Bez použití moderních technologií (překladatelských nástrojů) bychom takové výsledky opravdu neměli. Jak hodnotíte kvalitu komunikace s celým našim týmem?

Robert Janásek: Komunikace je velmi pohotová, to se nám líbí. Cenové nabídky jsou jasné a dostatečně podrobné. Vše funguje podle smlouvy. Budeme se tedy těšit na řešení dalších projektů.

Roman Zelenka: Z takové odpovědi máme samozřejmě radost. Naším hlavním cílem bude dodržování všech nastavených parametrů, o kterých jsme se zmínili, i v budoucnu. To znamená ceny, komplexnost služeb, vysokou odbornost překladů, jejich celkovou kvalitu a rychlost jak prací, tak i komunikace za použití moderních technologií. Pro zlepšování těchto parametrů je pro nás důležité, že nám také dáváte informace o vaší spokojenosti.

Děkuji vám za rozhovor a budu se těšit na další spolupráci.
 

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu