Děláte výběrové řízení na dodavatele překladů?

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

10. 2. 2011

Děláte výběrové řízení na dodavatele překladů? Nevybírejte dodavatele překladů jen podle nejnižší ceny...

Budete-li se při výběrovém řízení na strategického dodavatele překladů rozhodovat opravdu pouze a jen podle nejnižší ceny za normostranu překladu, můžete své firmě způsobit velké finanční ztráty. Mnohonásobně větší, než je ona pomyslná úspora na ceně za jednu normostranu.

Jak je to možné? Jednotková cena za jednu normostranu totiž neukazuje, jaké budou celkové výdaje za všechny překlady v delším časovém úseku.

Podívejme se na následující příklad spolupráce v období tří let:

ZELENKA_celkove-naklady-na-dokumentaci_resize

Dodavatel překladů A (např. společnost ZELENKA) nabídne ve výběrovém řízení jednotkovou cenu za jednu normostranu např. 290 Kč, bude používat moderní lingvistické nástroje a poradí vám, jak efektivně vytvářet a spravovat firemní dokumentaci.

Více informací najdete v našem článku „Zajišťujete překlady moderním způsobem?“

Dodavatel překladů B nabídne např. 270 Kč/NS, bude překládat klasickým způsobem bez těchto nástrojů a nebude ho zajímat, jakým způsobem vytváříte a spravujete svou firemní dokumentaci a jak to budete řešit v budoucnu.

Na obrázku je vidět, že výdaje u dodavatele A jsou mírně vyšší jen na počátku, což je způsobeno použitím dražší překladatelské technologie.

Po několika měsících používání moderních lingvistických nástrojů dojde k následujícímu:

  • Postupně se přestanou překládat, a tedy i platit věty, které již jednou byly přeloženy. Čím více bude opakujících se textů, tím větší budou úspory. Může se jednat o 5, 10 nebo i 20 či 30 procent.
  • Při vytváření firemní dokumentace budou všechna oddělení pracovat se stejnou (a správnou) terminologií, takže dokumentace bude jednotná a různé firemní dokumenty budou také překládány jednotně.
  • Tím, že bude zajištěna terminologická správnost v celé překládané dokumentaci, se ušetří čas a peníze za provádění oprav a zapracovávání opakujících se korektur překladů.

Na první pohled dražší dodavatel, který tyto nástroje bude používat, vám tedy může paradoxně přinést úspory.

Celkový objem úspor záleží na množství vytvářených a překládaných dokumentů. Může se pohybovat v řádu několika set tisíc Kč za rok a v delším časovém horizontu i mnohem více. Čili vybrat dodavatele překladů jen podle nejnižší ceny za normostranu nemusí být ta správná volba.

My jsme připraveni s vámi tuto problematiku zdarma prokonzultovat, provést orientační výpočty pro konkrétní situaci ve vaší firmě a navrhnout vhodná řešení.