Děláte výběrové řízení na dodavatele překladů?

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

10. 2. 2011

Článek jsme aktualizovali 19. 11. 2018

Z našich zkušeností vyplývá, že i když si firmy dají spoustu práce s výběrovým řízením na dodavatele překladů, často se rozhodnou pro nabídku s nejnižší cenou. Dobře rozumíme snaze kontrolovat náklady, ovšem výběr překladatelské agentury jen podle nejnižší cenovky se vám ve výsledku může dost prodražit.

Chápeme, že výběr dodavatele překladatelských služeb dnes není žádný med. Každý z nich má trochu jiné nároky na své překladatele nebo různé nastavení managementu kvality. Celou situaci navíc zkomplikoval vývoj moderních překladatelských technologií a s tím spojené rozdílné způsoby vyúčtování prací za překlad. Například některé agentury stále účtují „postaru“ na normostrany, kdežto většina moderních již přešla na účtování podle počtu zdrojových slov. Nový způsob účtování považujeme za férový a výhodný pro všechny strany i my.

 

Proč je pro vás účtování podle počtu zdrojových slov výhodné?

Hlavní výhodou je to, že ještě před započetím prací budete znát konečnou cenu překladu. Při „zastaralém“ účtování na normostrany vám totiž agentura zpravidla dodá cenu za jednu normostranu a tu konečnou se dozvíte až po dokončení překladu. Často se potom stává, že se rozsah zvětší o 15–20 %, což většinu zadavatelů nepříjemně překvapí. Takové překvapení se však nekoná u cenové nabídky vypočítané podle počtu zdrojových slov, protože od začátku přesně víte, kolik vás překlad bude stát.

Když to trochu zjednodušíme, dnes se překladatelské agentury dělí na dva tábory.

Ty „ze staré školy“ bez moderních překladatelských nástrojů a s účtováním na normostrany, jejichž cenová nabídka může na první pohled vypadat lákavě, ale v dlouhodobém horizontu se vám pravděpodobně tato jednorázová úspora nevyplatí. Nemáte totiž žádnou perspektivu budoucích úspor nákladů, jednotnosti přeložených textů ani terminologie a nejspíše také dostatečné pružnosti u rozsáhlých zakázek.

Pak jsou tu agentury, jejichž překladatelé využívají moderní překladatelský software, díky čemuž vy jako zákazníci těžíte z výrazných dlouhodobých úspor a terminologické i stylistické jednotnosti přeložených textů. Takové agentury zvládnou i značně rozsáhlé projekty bez jakékoliv újmy na kvalitě výsledných překladů.

Je nám jasné, že výběr té pravé překladatelské agentury není nic snadného, ovšem jak jsme si popsali výše, budete-li se na začátku rozhodovat pouze na základě ceny, mohou vás paradoxně překlady stát zbytečně až o desítky procent více (a to nemluvíme o risku z hlediska snížené kvality překladu, což moderní software umí pohlídat). Při výběru podle nejnižší ceny tedy možná jednorázově ušetříte, ovšem z dlouhodobého hlediska zaplatíte 100% mnohem více.

Jak je to ale možné? Jednotková cena za jednu normostranu totiž neukazuje, jaké budou celkové výdaje za všechny překlady v delším časovém úseku.

Podívejme se na následující příklad spolupráce v období tří let:

ZELENKA_celkove-naklady-na-dokumentaci_resize

Dodavatel překladů A (třeba my) sice nabídne ve výběrovém řízení vyšší jednotkovou cenu, ale poskytne vám slevy za opakování textů a shody s pamětí, bude používat moderní lingvistické nástroje a poradí vám, jak efektivně vytvářet a spravovat firemní dokumentaci.

Více informací najdete v našem článku Zajišťujete překlady moderním způsobem?

Dodavatel překladů B nabídne nižší jednotkovou cenu a vy jednorázově ušetříte. Tento dodavatel ale bude překládat „klasickým způsobem“ bez moderního softwaru, a tudíž vám neposkytne slevu za opakující se texty a shody s překladovou pamětí. Také ho patrně nebude zajímat, jakým způsobem vytváříte a spravujete svou firemní dokumentaci a neporadí vám, jak můžete dlouhodobě a výrazně snížit náklady za překlady.

Na obrázku je vidět, že vaše náklady na překlady budou s dodavatelem A na počátku mírně vyšší, ovšem z dlouhodobého hlediska ušetříte desítky procent oproti dodavateli B.

Po několika projektech s použitím speciálních lingvistických nástrojů dojde k následujícímu:

  • Jednou přeložené texty se uloží do paměti. Při dalším výskytu stejné nebo podobné věty jsou překladatelem již jen zkontrolovány z hlediska kontextu a účtují se za zlomek základní ceny. Čím více se texty budou opakovat, tím větší úspory vám to přinese.
  • Při vytváření firemní dokumentace budou všechna oddělení pracovat se stejnou (a správnou) terminologií. Dokumentace tak bude jednotná a různé firemní dokumenty budou také překládány jednotně.
  • Zajištěním terminologické správnosti napříč celou překládanou dokumentací se ušetří čas i peníze za provádění oprav a zapracovávání opakujících se korektur překladů.
  • Díky online paměti sdílené v reálném čase můžeme do projektu zapojit více překladatelů najednou, což se projeví ve výrazně kratších termínech (při zachování kvality).
  • Moderní nástroje podporují vedle běžných formátů také překlad přímo v nejrůznějších specializovaných formátech, jako např. html či php pro tvorbu webu nebo Adobe InDesign a FrameMaker pro profesionální grafiku. Zvládneme vám přeložit texty takřka ve všech formátech.

Ve výsledku vám tedy zdánlivě dražší dodavatel s moderními nástroji ušetří značné množství prostředků a času.

Celkový objem úspor záleží na množství překládaných dokumentů. Může se pohybovat v řádu několika set tisíc korun za rok a v delším časovém horizontu i v milionech (i takové máme zákazníky). Čili vybrat dodavatele překladů jen podle nejnižší ceny bez prověření způsobu účtování a nástrojů, které pro překlady používá, nemusí být ta správná volba.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu