Zjednodušení cenových nabídek pro překlady

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

19. 8. 2013

Za další krok ke zlepšení našich služeb považujeme zjednodušení našich cenových nabídek.

Chceme, aby byla „uživatelsky přívětivější“ a zákazník před objednáním překladu nemusel studovat naši překladatelskou problematiku (o různých korekturách apod.).

Podstatou tohoto zjednodušení je nová definice kategorií kvality překladů:

BASIC – STANDARD – PREMIUM.

S touto inovací přicházíme jako první v České a Slovenské republice.

Zákazník nám pouze sdělí:

- jaký text chce přeložit,

- do jakých jazyků jej chce přeložit,

- jaký má být účel použití tohoto textu.

Potom je na nás, abychom provedli analýzu poptávaného projektu a doporučili vhodné řešení.

Vycházíme z toho, že každý překlad je určen k jinému účelu použití a pro zákazníka je poměrně složité (bez dokonalé znalosti překladatelské problematiky) se správně rozhodnout, které služby je třeba objednat, aby byl překlad stoprocentně připravený pro daný účel. „Postup výroby“ překladu se totiž liší v závislosti na účelu použití překladu.

Proto jsme vytvořili tři základní kategorie kvality: BASIC, STANDARD a PREMIUM.

Basic - Standard - Premium

BASIC

Kvalitu provedení BASIC doporučíme v případě, že se jedná o texty, které si bude zákazník dále sám upravovat, nebo chce pouze zjistit obsah překládaných dokumentů.

Jedná se o nejrychlejší a nejjednodušší provedení a samozřejmě také za nejnižší cenu. Takový překlad není určen ke zveřejnění. Může být hůře čtivý nebo obsahovat jiné drobné nedokonalosti.

STANDARD

Kvalitu STANDARD doporučíme v případě, že se budou překládat například smlouvy, technická dokumentace či návody. Zde jsou již nutné určité korektury prováděné rodilým mluvčím, které zajistí maximální obsahovou (významovou) správnost cílového textu a uplatnění odpovídající terminologie. Tyto dokumenty často slouží pro interní účely, a tak obvykle nemusejí procházet další stylistickou úpravou.

PREMIUM

Kvalitu PREMIUM doporučíme v případě, že bude nutné provést všechny druhy korektur, včetně stylistické úpravy a předtiskové kontroly. To je potřebné zejména u textů, které jsou určeny k veřejné prezentaci, a tudíž musejí být maximálně srozumitelné, čtivé a reprezentativní, aby plnily své marketingové a obchodní účely.

Postup, který doporučíme, bude vycházet z našich mnohaletých zkušeností.

Je samozřejmé, že se snažíme našim zákazníkům současně ušetřit čas a peníze, ale přitom provést všechny práce tak, aby odpovídaly požadavkům na daný projekt. Také chceme práci s vyřizováním zakázky co nejvíce urychlit a zjednodušit.

Bude-li se zákazník řídit naším doporučením, nemusí se seznamovat s „překladatelskou terminologií“, ale může se spolehnout, že kvalita bude odpovídat účelu použití. Současně nebude muset platit žádné práce navíc.

Pokud nám zašlete rychlou poptávku, doporučíme vám optimální provedení vašeho překladu.

Věříme, že je to další krůček ke zvýšení komfortu našich služeb pro zákazníky.