Lokalizace

Lokalizace je specifický druh překladu

Počítačové aplikace, softwarové nástroje, on-line nápovědy nebo www strany se převádějí do jiného jazyka (jazyků) tak, aby byl výsledný produkt nejen správně přeložen s ohledem na cílovou zemi použití, ale aby také byla v plném rozsahu zachována jeho funkčnost. Jedná se v podstatě o extrakci veškerého uživatelského textu ze zdrojové aplikace, jeho přeložení a zpětný import a otestování v cílové aplikaci. Stejným způsobem je možné lokalizovat i počítačové hry nebo audiovizuální prezentace.

Lokalizace je pro software daleko vhodnější než klasický překlad

Zjednodušeně se dá říci, že při lokalizaci není třeba provádět změny v kódech programů, a tedy vytvářet různý software pro každou lokalitu (programovat každou jazykovou verzi zvlášť). Přeloží a upraví se pouze texty určené uživatelům. To s sebou přináší:

Provádíme také lokalizaci audio a video projektů

Jsme schopni lokalizovat vaše TV i rádiové spoty, instruktážní nebo prezentační videa do mnoha jazyků za velmi výhodných cenových podmínek. Máme odborníky na hlasový dabing - několik set hlasů rodilých mluvčích většiny evropských jazyků.

Pro překlad a lokalizaci programů používáme CAT nástroje

Lokalizace nejčastěji zajišťujeme pomocí CAT nástrojů (computer-assisted translation). Díky této technologii:

Nejčastěji pracujeme s CAT nástroji SDL Trados, STAR Transit a Across.

Důležitou součástí lokalizace je testování a kontrola kvality

Všechny lokalizované aplikace musejí být otestovány a porovnány se zdrojovými verzemi. Kvalita finálního produktu musí být zkontrolována. K tomuto účelu se používají různé technické nástroje, z nichž některé vám můžeme doporučit.

V případě zájmu o tyto služby nám zašlete rychlou poptávku.