Překlady a jazykové poradenství

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

7. 11. 2016

Proč je poradenství tak důležité? V čem vám může pomoci?

Odpověď je jednoduchá: Díky němu vám pomůžeme vylepšit kvalitu vašich překladů a snížit vaše náklady.

Jedná se o vyřešení čtyř základních otázek:

 

1) Výběr vhodného CAT nástroje

Stává se, že naši zákazníci používají nevhodné CAT nástroje. Nebo je nepoužívají vůbec.

To je první a zcela zásadní věc, se kterou vám můžeme poradit - kdy, proč a který CAT nástroj použít.

S ohledem na vaše překladatelské potřeby vám vysvětlíme, jaké jsou výhody (nebo nevýhody) konkrétních CAT nástrojů (jejich princip, funkce, napojení na slovník, nástroje určené pro kontrolu, vytváření překladových pamětí apod.).

Doporučíme vám, který  CAT nástroj je pro daný překladatelský projekt nejvhodnější.

Právě přes tyto moderní CAT nástroje vede cesta k vyšší kvalitě překladů, vyšší rychlosti vyřízení zakázek a nižší ceně. Důkazy, že naše rady fungují, pravidelně publikujeme na našem webu.

Vysvětlíme vám také, jaký je rozdíl mezi strojovým překladem (MT) a používáním CAT nástrojů. Často zde totiž docházím k omylům a záměnám.

 

2) Provedení korektur

O důležitosti kontroly textu druhým překladatelem asi není nutné polemizovat. Překlad bez korektury je … troufnu si říct… jako dům bez omítky.

Světově uznávaným důkazem tohoto tvrzení je požadavek nové normy ISO 17100:

Aby byl překlad kvalitní, musí se provést kontrola textu druhým překladatelem.

Ten musí mít stejné kompetence jako překladatel (vzdělání, praxe, atd.) a ovládat zdrojový i cílový jazyk. Protože kontroluje překlad ve srovnání se zdrojovým textem.

Jednoduše řečeno: pokud překlad není provedený v souladu s touto normou, jeho kvalita nemusí být excelentní.

A to se zatím bavíme jen o jedné korektuře. Existuje také terminologická a stylistická kontrola textu nebo kontrola před zveřejněním apod. Texty, které projdou těmito korekturami, potom budou na pomyslném vrcholu kvality.

Při konzultaci vám zdarma poradíme, kdy, jakou a proč provést korekturu tak, aby to pro váš projekt mělo reálný přínos.

Počítačové nástroje pro kontrolu kvality (QA checky), které standardně používáme, nejsou schopny nahradit tuto duševní práci člověka, nicméně nám významně pomáhají.

 

3) Dostatek času na všechny práce

Vysoké kvality překladu můžeme dosáhnout jen tehdy, když se všechny práce řádně provedou. Jedná se o mnoho různých operací (od analýzy zdrojového textu, přes překlad, až po výstupní kontrolu). Poradíme vám, jak správně naplánovat velký překladatelský projekt a na co je nezbytné pamatovat.

Čím pečlivější je časový plán, tím více ušetříte.

Při nedostatku času nelze provést ani to nejdůležitější. To znamená korektury druhým překladatelem (jak jsme psali výše) nebo sjednocení terminologie či stylistiky. Při krátkém termínu na zhotovení totiž musí pracovat současně více překladatelů najednou a celý projekt je potřeba na závěr terminologicky a stylisticky sjednotit jedním člověkem. Proto potřebujeme trochu času navíc, abychom vám dodali tu nejvyšší kvalitu překladu.

Při konzultaci vám vždy nabídneme nejkratší možný termín vyhotovení překladu, ale zároveň takový, abychom si byli jisti, že jeho výsledná kvalita bude vyhovovat všem vašim požadavkům.

Překladatelé a korektoři jsou jen lidé a jejich práci nelze zrychlit bez újmy na kvalitě překladu. Všechny procesy v naší agentuře jsou přesně naplánované a v zájmu dodržení kvality nemůžeme žádnou operaci vynechat. Často ale dostaneme na překlad tak krátký termín na jeho vyhotovení, že váháme, zda zakázku vůbec přijmout.  

Vysvětlíme vám, kolik času je potřeba k vyhotovení vašeho projektu, jak dosáhnout co největších časových úspor a přitom zachovat vysokou kvalitu překladu.

 

4) Komunikace a pravidla

Komunikace a sjednocení pravidel uvnitř velkých, nadnárodních společností je často komplikovaná záležitost. Někdy je obtížné, aby se zákazník uvnitř své firmy domluvil na stejných pravidlech pro výběrová řízení, zadávání překladů, komunikaci s dodavateli překladů, stylistice a terminologii, vyhodnocování kvality překladu, předávání zpětné vazby, apod.

Je jasné, že do těchto procesů nemůžeme zasahovat.

Takže se alespoň snažíme pomoci v tom, na co jsme odborníky.

Sjednotíme vám konkrétní stylová a terminologická pravidla. Máme na 100 % potvrzeno, že se tato práce velkým firmám vyplatí.

Pomůžeme vám totiž připravit Style guide pro jednotlivé překládané jazyky.

O těchto problémech s našimi zákazníky diskutujeme a společně se nám daří hledat řešení užitečná pro jejich společnosti.

Názor nezávislých odborníků totiž může přinést nové nápady.

Jsme připraveni přijet do vaší společnosti a poskytnout vám zdarma odborné rady k otázkám týkajícím se firemní dokumentace a překladů. Můžeme to s vámi projednat i telefonicky, ale vždy je to lepší osobně.

Nic vás to nebude stát, ale ušetřit můžete miliony.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu