Výhody a úskalí strojového překladu

Michael Borkovec

Michael Borkovec

21. 9. 2022

S MT, Machine Translation neboli „strojovým překladem“ se v nějaké podobě setkal už patrně každý. Jestliže jste si někdy nechali přeložit text třeba v Google Translate, použili jste strojový překlad. Hlavní výhody jsou zřejmé: Nízká (případně nulová) cena překladu a také rychlost zpracování (text se přeloží prakticky okamžitě). 

Ovšem tyto výhody jsou vykoupeny i nevýhodami. Například nezbytností implementace velkého množství textů, na kterých se překladač musí nejprve „vycvičit“, aby jeho překlady byly kvalitní. 

Použít profi překladač, nebo stačí ten zdarma?

  • Volně dostupné překladače – jedná se o neplacené MT překladače, kde (na rozdíl od placených) je omezená podpora různých formátů souborů, uživatelských slovníků a také omezení v množství slov, které můžete zdarma přeložit. Možnost překládat zdarma je zde kompenzována tím, že vámi vložené texty jsou volně využívány 3. stranou. Důvěrnost informací tedy není zachována a může se dokonce jednat o porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud tedy stojíte o profesionální výsledek, použití těchto překladačů nedoporučujeme.
  • Placené profesionální překladače – zde máte možnost překládat širokou škálu formátu souborů a máte i mnohem více možností z hlediska množství přeložených slov. U většiny placených překladačů platí, že je můžete využívat pro překlady textů, aniž byste museli mít obavy z jejich odeslání třetí straně. 

Nabídka placených překladačů je v dnešní době bohatá a existují velmi kvalitní překladače, ale zároveň i překladače s nejasným pozadím, u kterých je pro laika těžké rozpoznat jejich solidnost a kvalitu. Proto vždy doporučujeme se alespoň poradit s odborníkem nebo rovnou využít profesionální překladatelskou agenturu.

Poctivé agentury totiž využívají jen prověřené dodavatele MT překladu s vysokou kvalitou výstupu a s možností integrace do překladatelských CAT nástrojů. Tím vám umožní prakticky neomezené možnosti podpory různých formátů, uživatelských slovníků a specializací na jednotlivé obory. Dále mají tyto agentury smluvně zaručenou důvěrnost informací, takže se můžete spolehnout, že vaše texty neuvidí nikdo nepovolaný.

Jak „vycvičit“ profi překladač aneb co odborná terminologie?

Aby MT překladač uměl používat správnou odbornou terminologii, je nezbytné mu ji nejprve „dodat“. Profesionální překladatelské agentury používají své vlastní MT překladače, které nesdílí překládané texty s třetí stranou a hlavně jsou specializované vždy na jeden konkrétní obor.

Právě ona nutnost „učit“ překladač pomocí dostatečného množství textů může být vnímána jako jedna z nevýhod. Tento krok je nezbytný, protože jinak jeho výstupy nebudou kvalitní. Náročnost je zřejmá: Pro „obecný zácvik“ nespecializovaného překladače se jedná o desítky milionů přeložených vět a pro následnou specializaci na konkrétní obor půjde o další stovky tisíc vět navíc.

Naproti tomu překladače zdarma nejsou zaměřeny na žádný konkrétní obor a jsou vhodné pouze pro obecné texty (např. e-mailovou korespondenci), ale zde myslete na to, že můžete sdílet citlivá data se třetí stranou.

 

Ukázka práce se strojovým překladem v Trados Studiu

Zpět k profesionálním překladačům. Proces „učení“ probíhá tak, že (zatím) univerzálnímu překladači je poskytnuto velké množství již dříve přeložených textů z konkrétního oboru (např. ze strojírenství), na kterém se „naučí“. Respektive se z univerzálního překladače stane překladač specializovaný na daný obor. Výsledné překlady jsou pak díky tomu stylisticky a terminologicky mnohem přesnější, než kdyby toto „učení“ neproběhlo.

Nabízí se tu analogie k překladatelům – jakmile překladatel vystuduje obor překladatelství, tak sice umí překládat, ale pouze obecné texty. Až po letech praxe a/nebo dalšího vzdělávání se dokáže dostatečně dobře orientovat v problematice daného oboru (např. stavebnictví, ekonomice, právu, financích atd.).

U MT záleží také na tom, jaký text chcete překládat a jaký bude jeho účel. Pro strojové překladače jsou nevhodné beletristické, marketingové a jiné stylisticky náročné texty. MT totiž používá značně strohý jazykový styl.

Strojový překlad je tedy vhodný pro stylisticky nenáročné typy textů, například překlady technických manuálů, uživatelských příruček, technických specifikací a norem atp.

Nezbytná úprava přeloženého textu „živými“ překladateli pro dosažení vysoké kvality

Takže máme text, který je vhodný pro strojový překlad. Máme také MT překladač založený na nejnovějších technologiích, a dokonce je i „vycvičený“ na náš konkrétní obor. Co tedy dál? Stačí už jen vložit soubor, stisknout klávesu a je hotovo?

Bohužel ne. Samotný strojový překlad je totiž jen první krok.

Tím dalším (a nezbytným) je úprava výstupu z MT překladače. Na první pohled se může zdát, že je výstup z MT dostatečně kvalitní na to, aby se na text již nemuselo sáhnout. Tak to není. Neupravený MT překlad (anglicky „Raw MT output“) občas obsahuje velmi vážné chyby – může jít o záměnu významu, vypuštění slov a podobně. Takové chyby jsou navíc v některých oborech přímo neodpustitelné (zejména tam, kde chyba v překladu může způsobit zranění nebo i ztrátu života).

U „klasického“ překladu je text obvykle přeložen jedním překladatelem a následně revidován druhým. Podobně by to mělo proběhnout také u MT překladů, tzv. „živým MT post-editorem“ (= MT výstup bude „post-editován“) a následně je pak revidován druhým překladatelem.

Klasický překlad se od MT post-editingu liší hned v několika ohledech, takže je nezbytné zajistit kvalitní zaškolení „post-editora“ a dodržování doporučených pravidel. Proto také pořádáme pravidelná školení pro naše překladatele.

Jak strojový překlad zapadá do námi nabízených služeb?

Pokud se zákazník rozhodne použít MT, pak se námi nabízené úrovně překladu, kdy lze použít MT, dají popsat následovně:

  • Basic – Jestliže text potřebujete pouze pro interní informativní účely (nebude sloužit k prezentaci na veřejnosti nebo tam, kde záleží na vysoké informační kvalitě), případně máte v plánu překlad použít jen jako podklad pro vypracování nového textu, je možné zvolit variantu Basic. Ta v pojetí MT znamená, že výstup z MT překladače bude pouze „post-editován“ jedním překladatelem.
  • Standard – Text nejdříve strojově přeloží překladač, následně jej zkontroluje a upraví „živý“ post-editor a poté jej zreviduje ještě další překladatel. Jde o nejčastěji objednávanou úroveň služby, protože zajistí dostatečnou kvalitu pro většinu textů (např. technické manuály, smlouvy, normy, obchodní komunikace… atp.)

Samozřejmě i tak je možné si položit otázku: „Nestačí jen hrubý výstup z MT překladače bez dalších úprav ‚lidskými‘ překladateli?“ Bohužel nestačí – i sebelepší MT překladač občas udělá zcela zásadní chybu, která může mít na text a jeho čtenáře vážné dopady.

Proto si dávejte dobrý pozor třeba na nabídky agentur, které nabízejí tzv. „Light MT post-editing“. To je pouze velmi rychlá kontrola MT výstupu, při které se neporovnává „výstup z MT, tedy překlad“ s originálním textem, tudíž zde mohou zůstat právě ty skutečně zásadní chyby.

Jak to bude se strojovým překladem do budoucna?

Dá se předpokládat, že dojde k rozdělení překladatelských služeb na 3 oblasti. 

  • První bude řešit klasické překlady bez použití MT – půjde o stylisticky velmi náročné texty, případně vysoce specializované obory.
  • Ve druhé oblasti půjde o MT výstup s následným MT post-editingem a revizí. Tam půjde hlavně o technické a právní texty. Výstupní kvalita bude shodná se současnými překlady.
  • Ve třetí oblasti půjde o co největší redukci nákladů a bude se hledat kompromis mezi kvalitou překladu a jeho cenou. Nejspíš se půjde cestou velmi rychlé (nebo dokonce žádné) kontroly MT výstupu. Takový postup bude ovšem možný až ve chvíli, kdy dojde k zásadnímu zvýšení kvality MT překladačů. Dnes takový postup rozhodně nemůžeme doporučit.

Pokud už ale nemáte na výběr, používejte „hrubý“ MT výstup jen pro málo důležité texty nebo interní informativní materiály. U „hrubého“ MT výstupu zkrátka nelze garantovat kvalitu textu a může dojít k nepochopení jeho obsahu, což by v mnoha situacích mohlo mít fatální následky.

Vyplatí se tedy profesionální strojové překladače už dnes? Rozhodně!

Jestliže poptáte služby profesionální překladatelské agentury, která pro vhodné typy zakázek MT používá, dočkáte se oproti „klasickému“ překladu hned dvou věcí:

  • Nižší ceny za překlad
  • Zrychlení samotného překladu (především u velkých projektů)

A to se vyplatí. :-)

Jestliže máte zájem o více informací ke strojovému překladu, dejte nám vědět. Rádi s vámi probereme řešení na míru pro váš projekt.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu