Zajišťujete překlady moderním způsobem?

Zbyněk Zelenka

Zbyněk Zelenka

21. 12. 2010

Jedině tak zabráníte finančním ztrátám.

 Co to znamená „moderním způsobem?"

Bavíme se o situaci, která může nastat ve firmě, která celkově roste, množství firemních dokumentů se zvyšuje, a vzrůstají tedy i náklady na překlady.

Pokud není vytvářena tzv. překladatelská paměť, potom ani terminologie v celé firemní dokumentaci nemůže být používána jednotně a dochází k chybám, které se ještě dále rozmnožují s počtem překládaných jazykových kombinací.

Každá aktualizace manuálů nebo jiných dokumentů je překládána znovu včetně všech vět, které již jednou byly přeloženy.

Jestliže vám nevadí, že firma tímto způsobem přichází o spoustu peněz, které by mohly být použity jinak (třeba i do vaší mzdy), potom je zbytečné číst dále.

graf

Pokud si uvědomujete, že u vás ve firmě není dokumentace připravena pro zpracování moderními lingvistickými nástroji, že je vedena v nevhodných formátech, že není vytvářen a aktualizován slovník firemní terminologie, ale vy máte zájem tento stav změnit, potom čtěte určitě dál.

Je nutno si uvědomit, že nápravu tohoto stavu může provést pouze vedení vaší firmy, uvnitř vaší firmy. Nikoliv jen tím, že např. změní externího dodavatele překladů. Dodavatel překladů, pokud je opravdovým profesionálem, může velmi významně poradit a aktivně se na řešení podílet. Úplně sám však tato řešení zavést nemůže.

Vedení firmy by se mělo začít zabývat následujícími osmi otázkami (a naši odborníci vám na ně v případě zájmu, mohou odpovědět):

 1. Co je třeba udělat, abychom mohli provádět překlady za pomoci počítače a používat moderní lingvistické nástroje (CAT – computer aided translation)?
 2. Je pro nás vhodné použití nástrojů pro tvorbu dokumentů (authoring tools)?
 3. Co je to překladatelský management (translation management)? Mohli bychom jej zavést?
 4. Jaké existují nástroje pro vytváření překladatelské paměti (TM – translation memory)?
 5. Nebylo by vhodné zavést strojové překladání (MT – machine translation)?
 6. Můžeme použít nástroje pro zajištění kvality překladů (QA – quality assurance)?
 7. Je pro náš stále rostoucí rozsah dokumentace vhodné zavedení komplexního systému pro správu dokumentace (CM – content management)? Nebo stačí nějaké dílčí řešení?
 8. Jaké úspory nám může zavedení uvedených nástrojů a řešení přinést?

Proč si tyto otázky vedení firmy neklade? Jaké jsou důvody, že to už dávno někdo neřeší?

Osm hlavních příčin vidíme takto:

 1. Vedení firem je málo informováno o možných finančních úsporách a má malý zájem nechat si poradit. Z toho vyplývá i malá ochota k investicím, u nichž není přesně známá návratnost.
 2. Systémy pro správu dokumentace jsou sice komplexní, ale současně relativně složité, což odrazuje od jejich zavedení. Fakt je ale ten, že se hned nemusí zavádět celý složitý systém.
 3. Není běžně rozšířeno poradenství ze strany poskytovatelů překladatelských služeb.
 4. Problematika moderních jazykových řešení je manažery ve firmách podceňována a odkládána jako méně důležitá. Pracovníci, kteří objednávají překlady, nemají příslušné pravomoci k zavedení změn, i když by je zavést chtěli a uvědomují si jejich důležitost.
 5. Komunikace mezi nižším managementem, který provádí výkonnou práci, a vyšším managementem, který rozhoduje o investicích a systémových změnách, není příliš dobrá.
 6. Nebývá v pořádku komunikace ani na stejné úrovni, např. mezi dokumentačním oddělením a marketingovým. Je běžnou praxí, že různé druhy dokumentů, jako jsou webové stránky, propagační materiály, uživatelské příručky, návody k použití, technická dokumentace nebo smlouvy vytvářejí a aktualizují různá oddělení a přirozeně každé „si jede po svém“ a vzájemně spolu moc nekomunikují. Dokumenty jsou potom v různých formátech, jiným stylem a s různou terminologií.
 7. Protože nebývá v pořádku komunikace mezi těmito odděleními, není ani snaha, aby se tato oddělení dohodla, že bude s poskytovatelem jazykových služeb komunikovat centrálně za zákazníka jen jedno oddělení, např. nějaký správce dokumentace. To znamená, že často neexistuje centrální a systémová správa dokumentace.
 8. Je podceňován fakt, že kvalitní správa veškeré dokumentace, a tedy i vysoká kvalita překladů je nutná pro kvalitní prezentaci firmy. Což je významná podnikatelská výhoda.

Prvním krokem, jak tuto situaci začít řešit, je tedy analýza současného stavu. Poraďte se s odborníky a nechte se informovat o vhodnosti nasazení výše zmiňovaných nástrojů.

Společnost ZELENKA je připravena pro své zákazníky toto odborné poradenství provést a navrhnout zavedení toho nejvhodnějšího řešení. U zákazníků, kde se nám podařilo ve spolupráci s vedením firmy takové změny prosadit, byl další růst nákladů za překlady významně snížen, efektivnost zpracování dokumentací a jejích překladů byla zvýšena a  spokojenost zákazníků se zlepšila. A to je náš hlavní cíl.

Naše webové stránky průběžně vylepšujeme tak, aby pro vás byly maximálně přehledné, s čímž nám pomáhají i soubory cookies. Využíváním našich stránek souhlasíte s tím, že cookies takto používáme.

VÍCE INFORMACÍ