Lomítko. Stručně a jasně

3. 1. 2020

Lomítko se kromě zlomků používá také pro naznačení alternativy.

Psaní bez mezer – tam, kde oddělujeme jednoslovné výrazy (pan/paní, 2019/2020, 100 km/h).

Psaní s mezerou – tam, kde se alespoň jeden z výrazů skládá z více slov (vážené dámy / vážení pánové, kohoutek / páková baterie).

A/nebo – tento výraz se vyskytuje v odborných textech a autor tak předkládá alternativy, které ale mohou platit obě současně.

Lomítko se také používá pro genderově korektní vyjadřování. Styl zápisu student/ka je možný jen v případě, kdy má tvar mužského rodu nulovou koncovku. Pokud je koncovka nenulová, je nutné použít plné znění slov (pracovník/pracovnice, personalista/personalistka).

Naše webové stránky průběžně vylepšujeme tak, aby pro vás byly maximálně přehledné, s čímž nám pomáhají i soubory cookies. Využíváním našich stránek souhlasíte s tím, že cookies takto používáme.

VÍCE INFORMACÍ