Lomítko. Stručně a jasně

3. 1. 2020

Lomítko se kromě zlomků používá také pro naznačení alternativy.

Psaní bez mezer – tam, kde oddělujeme jednoslovné výrazy (pan/paní, 2019/2020, 100 km/h).

Psaní s mezerou – tam, kde se alespoň jeden z výrazů skládá z více slov (vážené dámy / vážení pánové, kohoutek / páková baterie).

A/nebo – tento výraz se vyskytuje v odborných textech a autor tak předkládá alternativy, které ale mohou platit obě současně.

Lomítko se také používá pro genderově korektní vyjadřování. Styl zápisu student/ka je možný jen v případě, kdy má tvar mužského rodu nulovou koncovku. Pokud je koncovka nenulová, je nutné použít plné znění slov (pracovník/pracovnice, personalista/personalistka).

 

Baví vás jazyky a máte zkušenosti s překládáním? Mrkněte na naši stránku Jobs, třeba najdete inzerát přesně pro vás!

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše neotravná reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu