N- nebo nn-? Stručně a jasně

8. 11. 2019

Jedno n píšeme u:

  • přídavných jmen, která jsou odvozená příponou -í od pojmenování zvířat a jejichž kořen končí na -n: slon – sloní a od příčestí trpných (chráněn – chráněný).
  • přídavných jmen, jež byla vytvořena z podstatných jmen pomocí přípony -ěný: vlna – vlněný,
  • podstatných jmen odvozených od přídavných jmen na -ní, -ný příponami -ík, -ice, -ina: deník, okonice, cenina.
  • Také ve slově raný se ve významu brzký se píše jedno n;.

Dvě n píšeme pokud:

  • kořen podstatného jména končí na -n, -ň. Přídavná jména od nich odvozená se píší s příponou -ní, -ný s dvěma n: výkon – výkonný, tepna – tepenný.
  • přídavná jména, u nichž sice výchozí podstatné jméno neexistuje nebo se nepoužívá, ale kořen končí na -n: všestranný, povinný…

 

Baví vás jazyky a máte zkušenosti s překládáním? Mrkněte na naši stránku Jobs, třeba najdete inzerát přesně pro vás!

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše neotravná reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu