Je AI hrozbou pro překladatelské profese?

9. 2. 2024
Již několik let svět překladatelství prochází transformací, která je poháněna rozvojem a integrací umělé inteligence do procesu překladu. Algoritmy strojového učení a neuronové sítě nám dnes umožňují překládat texty s překvapivou přesností a rychlostí. S inovacemi přichází i řada otázek a výzev. Jaký bude dopad AI na tradiční překladatelské metody? Jaké etické a kvalitativní aspekty by měly být zváženy při využívání AI v překladech? Tyto a další otázky jsou stěžejní pro pochopení současného a budoucího vývoje v oblasti překladatelských technologií. Odpovědi přináší David Možnar, který působí na pozici CFO v překladatelské agentuře ZELENKA, která je členem České asociace umělé inteligence. Rozhovor poskytuje jedinečný vhled do dynamického světa překladů v éře umělé inteligence.

Davide, jaká je současná role umělé inteligence v překladatelském průmyslu?

Vývoj umělé inteligence významně urychluje proces překladu a zvyšuje efektivitu práce, čímž snižuje náklady. Využíváme především strojový překlad na bázi neuronových sítí. Tato technologie umožňuje rychlé překlady velkého množství textu s relativní přesností. Umělá inteligence však není schopna nahradit lidské překladatele – ti mají nezastupitelnou roli v zachování kontextu, specifik, jemností a kreativity jazyka. Umělá inteligence je tedy podobně jako další překladatelské nástroje spíše pracovním nástrojem a pomocníkem překladatelů než jejich konkurentem.

Můžete popsat, jak se změnily dovednosti a kompetence profesionálních překladatelů s nástupem velkých jazykových modelů?

Postupně se mění jejich hlavní činnost. Při použití strojového překladače již nevytváří nový překlad, ale provádí tzv. post-editing, což je úprava výstupu ze strojového překladače. Překladatelé musí být schopni kriticky hodnotit a upravovat výstupy strojového překladu tak, aby zajistili jejich správnost, přirozenost a srozumitelnost.

Mimoto musí překladatelé také stále rozvíjet své jazykové a odborné znalosti, aby byli schopni překládat terminologicky či stylisticky náročné texty, které strojový překlad nedokáže kvalitně zvládnout. A jelikož technologie postupují rychlým tempem, musí být také flexibilní a přizpůsobiví, aby dokázali reagovat na změny a požadavky trhu.

Jak může AI podporovat vzdělávání a rozvoj dovedností překladatelů?

Umělá inteligence může podporovat vzdělávání a rozvoj dovedností překladatelů různými způsoby – například poskytováním zpětné vazby, nápovědy, doporučení a korekce při učení se jazykům nebo při překladu.

V prostředí překladu je dokáže rozvíjet tím způsobem, že upozorňuje na takové nedostatky v překladech, které jsou člověkem hůř odhalitelné – může jít o chybnou větnou strukturu dlouhého souvětí či nekonzistenci. AI dokáže také urychlit rešerši, kterou každý správný překladatel při své práci provádí. Často jde např. o dohledání specifických informací tak, aby překlad odpovídal účelu svého použíti, cílové skupině, oboru a také reáliím cílové oblasti (země). Tato činnost je někdy velmi časově náročná, a tedy zásah AI tady dokáže velmi výrazně pomoci.

Pomáhá AI nějakým způsobem v zachování jazykových nuancí a kulturních kontextů v překladech, nebo je na tuto oblast tzv. krátká?

Jazykové modely se trénují z velkého množství dat, která obsahují různé jazykové styly, idiomy, narážky, metafory a další jazykové jevy. Strojový překlad se postupně zdokonaluje v porozumění a reprodukci jazykových pravidel, struktur, slovní zásoby a významů. Není však stále schopný plně pochopit a vyjádřit jemnosti a nuance jazyka, které jsou často závislé na lidské zkušenosti, emocích, intuici a kreativitě. Strojový překlad také nezaručí, že texty nebudou obsahovat chyby. Umělá inteligence je na tuto oblast prozatím krátká a v každém případě potřebuje lidskou kontrolu a revizi.

Jaké jsou limity použití AI v citlivých oblastech, jako jsou právní nebo lékařské překlady?

Co se týká ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví, aby nedošlo k úniku a zneužití dat, neliší se právní nebo lékařské překlady od ostatních textů, u nichž se využívá strojový překlad. Vždy musí být zajištěná 100% bezpečnost všech dat, toto je absolutní priorita. Rozdíl není ani v otázce kvalitativních standardů a vhodnosti těchto textů pro využití strojového překladu, protože i zde je kladen důraz na vysokou přesnost, srozumitelnost a konzistenci přeložených textů. Obecně lze říci, že právní dokumenty, jakožto vysoce standardizované texty, jsou pro využití strojového překladu vhodné. U lékařských textů závisí na konkrétním druhu dokumentu (např. návod na medicínský přístroj, klinická studie či příbalový leták). Obecně řečeno – vysoce terminologicky náročné texty nejsou pro využití AI vhodné.

Jaká jsou nejčastější nedorozumění, která AI ve vnímání překladatelských služeb způsobuje, a jak je řešíte?

Prvním nedorozuměním je, že AI je schopná plně nahradit lidské překladatele. To není pravda, protože strojový překlad stále potřebuje kontrolu a zásah, aby byla zajištěná přesnost, kontext a nuance jazyka. Překladatelé hrají stále důležitou roli při přizpůsobování, kreativitě a zohledňování kulturního kontextu v překladech.

Dalším příkladem je tvrzení, že AI umí přeložit cokoli bez chyb. Umělá inteligence ve formě strojového překladu se stále potýká s některými výzvami, jako je rozpoznávání ironie, humoru, sarkasmu, idiomů, přeneseného významu a dalších jazykových jevů, které vyžadují hlubší porozumění. AI také může mít problémy s překladem neobvyklých, odborných nebo nových slov. Samostatnou kapitolu představují texty bez návaznosti, např. UI (user interface) texty. V těchto případech je využití MT (machine translation) zcela nepraktické.

Mýtem také je, že AI dokáže přeložit jakýkoli jazyk. Je totiž omezená dostupností dat a zdrojů pro různé jazyky. Některé jazyky jsou lépe podporovány než jiné a některé jazykové páry jsou obtížnější než jiné. AI také může mít problémy s překladem jazyků, které se liší v syntaxi, morfologii, abecedě nebo směru psaní. 

Tato nedorozumění je možné odstranit férovým informováním zákazníků o možnostech a omezeních AI v překladatelských službách a nabízením profesionálního strojového překladu, který využívá AI i lidské překladatele pro dosažení optimálních výsledků.

Jaké jsou největší předsudky vůči AI v překladatelském sektoru, a jak se s nimi vypořádáváte?

Tím hlavním je představa, že AI je hrozbou pro překladatelské profese. Ve skutečnosti totiž umělá inteligence není konkurentem, ale spíše partnerem, který může překladatelům pomoci zvýšit produktivitu, kvalitu a efektivitu jejich práce a také jim umožnit zaměřit se na složitější a kreativnější aspekty překladu.

Dalším mylným předpokladem je, že AI je jednoduchá a statická. To není pravda, protože strojový překlad na bázi neuronových sítí je složitý a dynamický a neustále se vyvíjí a učí z nových dat a zpětné vazby. Profesionální strojový překlad je také schopný přizpůsobit se různým potřebám a požadavkům klientů a uživatelů, a nabízet personalizovaná a inovativní řešení.

Abychom tyto omyly z mysli lidí vymýtili, je nezbytné zvyšovat povědomí a důvěru v AI v překladatelském sektoru. Je důležité ukazovat její přínosy a hodnotu pro překladatele, klienty i společnost. To zahrnuje například sdílení úspěšných případů použití, jasný a férový způsob spolupráce a podporu dialogu a spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami.

Jaké nové příležitosti AI otevírá pro překladatelské agentury jako je ZELENKA?

Využití AI nám umožňuje nejen nabízet rychlejší a levnější překladatelské služby, ale také rozšířit jejich spektrum. Můžeme tak uspokojit potřeby a očekávání zákazníků z různých odvětví a regionů.

Zlepšení kvality a efektivity překladatelských služeb díky využití strojového překladu na bázi neuronových sítí. 

Automatizaci a optimalizaci některých činností a procesů, jako je například předzpracování, segmentace, extrakce terminologie, kontrola kvality, zpětná vazba, správa projektů a další, které mohou ušetřit čas, náklady a lidské zdroje.

Zvýšení konkurenceschopnosti a inovace překladatelských služeb. Příležitost vidíme v odlišení se od konkurence poskytováním přidané hodnoty pro naše zákazníky i překladatele.

Jak AI ovlivňuje poptávku po lidských překladatelích?

Na jednu stranu klesá poptávka po klasických překladatelích, protože u velké části překladů se využívá strojový překlad. Na druhou stranu se zvyšuje poptávka po post-editorech, kteří upravují výstup ze strojového překladu. Tam, kde strojový překlad nelze aplikovat, jako například u překladu vysoce terminologicky či stylisticky náročných textů, zůstává poptávka po překladatelích stejná. 

Jaký je váš názor na budoucnost překladatelských služeb s rozvojem AI?

Budoucnost překladatelských služeb je s rozvojem AI obtížné předpovědět, protože závisí na mnoha faktorech, jako jsou například technologický pokrok, tržní trendy, kulturní změny, politická rozhodnutí, etické otázky a další. Podle nás rozvoj AI bude mít pozitivní a transformační vliv na překladatelský sektor, ale neznamená to, že bude umělá inteligence nahrazovat lidské překladatele. Naopak, AI bude spolupracovat s lidskými překladateli a bude jim poskytovat podporu, nástroje a zdroje, které jim pomohou zlepšit jejich práci, produktivitu, kvalitu a efektivitu. Lidští překladatelé budou mít stále důležitou a nezastupitelnou roli a budou se zabývat složitějšími, kreativnějšími a citlivějšími aspekty překladů nebo typy textů, pro které není využití strojového překladu vhodné.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu