Audit managementu kvality proběhl již po osmé úspěšně.

14. 5. 2015

Již po osmé jsme před externím auditorem prokázali, že plníme požadavky normy ISO 9001. Byly kontrolovány všechny důležité oblasti a procesy související s řízením kvality. To znamená dokumentace, záznamy, odpovědnost managementu, řízení zdrojů, překladatelských projektů a samozřejmě také měření, analýzy a zlepšování systému řízení kvality. Zaměřujeme se vždy nejen na kontrolu souladu s příslušnými normami, ale především na zvyšování spokojenosti našich zákazníků s kvalitou našich služeb. Navíc, rok 2014 jsme vyhlásili rokem kvality, takže jsme si sami všechna kritéria ještě více zpřísnili. Dosažené výsledky hodnotíme jako vynikající.