S potěšením oznamujeme, že za uplynulých 18 let jsme nemuseli ani jednou uplatn...

22. 10. 2008
S potěšením oznamujeme, že za uplynulých 18 let jsme nemuseli ani jednou uplatnit pojistku odpovědnosti za škodu. Nyní jsme pojištěni na částku 6 milionů Kč pro případy škody způsobené na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci a na 4 miliony Kč pro ostatní případy, např. za způsobené finanční škody.