Stále na sobě pracujeme a držíme se uznávaných norem

15. 5. 2016

Dozorové audity jsou ideální příležitostí, jak ověřit fungování našeho systému managementu kvality v praxi. Vnímáme jako důležité dávat zákazníkům najevo, že se řídíme uznávanými normami a pracujeme efektivně. Proto každý rok provádíme nezávislý externí audit, abychom to měli potvrzené z pozice oficiálních autorit.

Začátkem dubna u nás auditoři ověřovali shodu s normou ČSN EN ISO 9001:2009. Audit proběhl jako společné řízení certifikačních orgánů systému managementu ITC a CQS a velmi nás potěšilo, že auditoři potvrdili shodu certifikovaného systému managementu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009. Auditoři nezjistili žádné nedostatky ani neshody a pochválili nás za připravenost a otevřenou komunikaci během auditu.

I když z toho samozřejmě máme radost, výsledek auditu je významný především pro naše zákazníky. Opět mají oficiálně potvrzené, že fungujeme spolehlivě a jejich zakázky jsou v dobrých rukou.

Tím to však pro nás nekončí. Už nyní jsme zahájili přípravy na získání certifikátu podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 a také podle ISO 17100:2015, která nahrazuje normu EN 15038. Ta posledně jmenovaná (17100) se zabývá vyloženě překladatelskými agenturami a ve světě má mezinárodní prestiž. Pevně věříme, že se nám tyto certifikáty podaří v příštím roce získat.

Jen vteřinku, prosím

Abyste tu pohodlně našli vše o našich jazykových službách, používáme nezbytné soubory cookies. Když povolíte i ty marketingové, občas na vás někde vyskočí naše reklama. :-)

Zjistit víc o ochraně osobních údajů na našem webu