Stali jsme se členem překladatelské asociace ELIA (European Language Industry Association).

8. 10. 2010

Stali jsme se členem překladatelské asociace ELIA (European Language Industry Association). Tato organizace sdružuje více než 70 významných firem z „jazykového průmyslu“ Evropy. Zastupuje a podporuje zájmy svých členů, upevňuje jejich vztahy, podporuje výměnu informací a zkušeností překladatelských firem, organizuje diskusní fóra a pracovní schůzky, podporuje zavádění standardů kvality překladatelských služeb apod.