V Registru solventních firem České republiky jsme již 4 roky. Naši zákazníci si mohou ověřit naši so...

20. 7. 2011

Registr solventních firem zahrnuje elitu podnikatelského prostředí v ČR. Jsou zde registrovány seriózní firmy, které pečují o své dobré obchodní jméno. Tyto firmy se vyznačují solidností a dobrou platební morálkou, nemají závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, žádné registrované dluhy, nejsou v insolvenčním řízení ani konkursu nebo likvidaci. Jsme zde zařazeni již 4 roky. Bližší informace jsou uvedeny v našem certifikátu.