V registru solventních firem jsme již pátým rokem.

13. 9. 2012
Registr solventních firem je nástrojem, jak zjistit základní informace o svém současném nebo budoucím obchodním partnerovi – zda včas platí, zda nemá dluhy, není v insolvenčním řízení, konkursu nebo likvidaci.
Tento registr používají nejen banky nebo leasingové společnosti k ověření důvěryhodnosti svých zákazníků, ale také běžní uživatelé – podnikatelé, zejména před započetím obchodních vztahů. Zde je k dispozici certifikát naší společnosti.