Kontrolní audit podle normy ISO 9001 máme úspěšně za sebou.

30. 5. 2013

17. dubna 2013 proběhl v naší společnosti již šestý externí audit. Nezávislý certifikační orgán potvrdil i v letošním roce, že společnost ZELENKA splňuje všechny požadavky kladené na systém řízení kvality podle normy ISO 9001.
Pro každého našeho zákazníka je asi nejdůležitějším parametrem kvalita překladu. Je-li proces řízení kvality překladů (v souladu s normami ISO 9001 a ČSN 15038) na vysoké úrovni, potom je možné dlouhodobě dosahovat vysoké kvality překladů, a tedy i spokojenosti zákazníků – a to je náš cíl.

Znovu jsme také získali certifikáty CQS (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti) a certifikát IQNet (The International Certification Network), které se udělují vždy na jeden rok. Tyto certifikáty jsou pro nás důležité s ohledem na jejich mezinárodní uznání. Zvyšují také důvěryhodnost společnosti ZELENKA u zahraničních zákazníků.