Provádíme profesionální překlady pro zdravotnictví.

19. 1. 2015

Překlady vysoce odborných lékařských textů, včetně textů ze souvisejících oborů, zejména chemie, fyziky, biologie, dietologie, práva aj. zajistíme na profesionální úrovni. Překládáme interní, klinické i chirurgické obory, texty pro farmaceutický průmysl i alternativní medicínu. Dodáváme překlady dokumentace pro zdravotnická zařízení, překlady příbalových letáků, marketingových materiálů, abstraktů z kongresů a dalších druhů dokumentů. Více informací najdete na speciální straně o medicínských překladech.