Svěřte svůj překlad z automobilového oboru specialistům.

20. 10. 2012

Překlady z oboru automobilového průmyslu provádíme v souladu s normou SAE J2450/1. Umožňuje lépe a přesněji kontrolovat kvalitu překladů z tohoto oboru. Slouží nejen automobilovým společnostem k objektivnějšímu hodnocení a porovnávání kvality svých dodavatelů překladů, ale i samotným překladatelským agenturám pro zajištění vyšší výstupní kvality překladů. Aktuální verze normy je platná od roku 2008 a byla vytvořena společným úsilím zástupců několika velkých automobilek a zástupců dodavatelů překladů pro automobilový průmysl.